Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Nová budova ČSOB bude vytápěna a chlazena
zemními tepelnými čerpadly, přenášejícími výkon až 1300 kW

Novostavba budovy ČSOB, která se nyní staví v pražských Radlicích, bude vytápěna pouze tepelnými čerpadly s výkonem 1300 kW. Článek prezentuje zkušenosti s návrhem zařízení, které je svým rozsahem v našich zeměpisných šířkách opravdu mimořádné.

Společnost ČSOB, která nyní sídlí v jen pár desítek metrů vzdáleném současném sídle z roku 2006, se rozhodla k záměru novostavby přistoupit ještě více „zeleněji“. Stávající sídlo od architekta Josefa Pleskota je držitelem mnoha ocenění z řad ekologů i architektů (zlatý stupeň LEED, stavba roku 2007, Best of Realty 2007 aj.). Překonat tuto „nejzelenější“ administrativní budovou ve střední Evropě bylo proto velkou výzvou.

Po definitivním rozhodnutí investora pro variantu geotermálních vrtů následovaly další podrobnější simulace a výpočty, do kterých byly v oblasti simulace chování budovy zapojeni i experti z pražského ČVUT, tým doc. Matušky. Byla provedena optimalizace předpokládaného provozu a ověření potřeby náhradních zdrojů tepla a chladu stejně jako možnosti využití volného chlazení přímo z vrtů. Samostatnou studií byly ověřeny parametry tepelné pohody v kancelářích při akumulačním způsobu vytápění a chlazení.

Společnost GEROtop se zaměřila na simulace chování vrtného pole. Veškeré závěry a debaty ohledně možného přenášeného výkonu a možných dodaných energií pomocí vrtného pole poté vedly až k finálnímu zadání pro tvorbu projektové dokumentace a zahájení legislativního řízení.

Společnost GEROtop spol. s r.o., která je zároveň autorem projektu vrtů a byla u projektu již od fáze prvotních studií, zde prezentuje zkušenosti a poznatky s přípravou, průzkumem a samotným návrhem zařízení, které s ohledem na jeho rozsah nemá v našich zeměpisných šířkách obdoby.

Základní údaje k nové budově ČSOB

  • zimní provoz – vytápění pomocí tepelných čerpadel při využití odpadního tepla z provozu objektu a nízko potencionální energie z geotermálních vrtů
  • letní provoz – chlazení pomocí tepelných čerpadel při využití geotermálních vrtů a chladicích věží k odvodu odpadního tepla
  • přechodné období – nejefektivnější provoz budovy, využívání geotermálních vrtů k volnému chlazení (free cooling) objektu pouze za cenu oběhových prací a využívání nočního provětrávání objektu k akumulaci chladu do konstrukcí. Provoz kompresorových jednotek v tomto období je pouze pro přečerpávání energií v rámci objektu.

Hrubá plocha nadzemních podlaží 27 386 m2
Celková hrubá užitná plocha 67 388 m2
obestavěný objem 330 921 m3
počet pracovních míst ±1400
Počet vrtů 179

výkon tepelných čerpadel
- pro vytápění 1300 kW
- pro chlazení 1220 kW

Celkový potřebný chladicí výkon 2557 kW
- vnější zisky 513 kW
- vnitřní zisky 737 kW
- pro větrání 972 kW
- chlazení tech. m. slaboproudu 335 kW

Celkový potřebný tepelný výkon se započítáním vnitřních zisků 1285 kW
- na vytápění 695 kW
- na větrání 740 kW (100 % množství vzduchu)
- na zvlhčování 310 kW (100 % množství vzduchu)
- TUV 100 kW
- vnitřní tepelné zisky -440 kW
- zisky z chlazení tech. m. slaboproudu min. 90 kW x topný faktor 3 = -120kW

Vrtné pole bude provozováno jako jakýsi velký podzemní akumulátor, který bude sezónně nabíjen teplem (maření odpadního tepla při chlazení, pasivní chlazení) a poté vybíjen odběrem tepla při vytápění pomocí tepelných čerpadel. Zařízení je navrženo jako monovalentní zdroj vytápění a bude schopno přenášet i výkonové špičky v topné sezóně. Proto nebylo nutné doplňovat systém o plynovou kotelnu ani o její přípravu pro budoucí osazení. Veškerá důvěra na zajištění tepelné pohody padla na bedra technologii tepelných čerpadel.

Největší projekt využívající geotermální energii

Projekt zdroje tepla a chladu využívající geotermální energii u nového sídla společnosti ČSOB je svým rozsahem jistě největší v rámci České republiky a jedním z největších v rámci celé střední Evropy. Projekt vrtů na akci ČSOB SHQ (podrobný Inženýrskogeologický, hydrogeologický, radonový a kontaminační průzkum pro projekční přípravu stavby) zároveň ukázal, že pro administrativní objekty s vysokými požadavky na chlazení mají tepelná čerpadla v kombinaci s vrty smysl a je možné s nimi počítat jako s monovalentním zdrojem energie.

Veškeré vrty jsou situovány pod základovou desku objektu a rozděleny do osmi samostatně řízených polí a budou schopny přenášet výkon kompresorových jednotek až 1300 kW na straně vytápění, při chlazení budou vrty přenášet odpadní teplo o špičkovém výkonu až 1600 kW!

Ing. Pavel Dědina
GEROtop spol. s r.o. hlavní projektant

Zdroj GEROtop. Výběr z článku: Ing. Jan Bouška SPVEZ, z.s.