Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Odstavení českých uhelných elektráren??

Česká síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren. To je hlavní sdělení nové studie konzultační společnosti Energynautics, kterou dnes na tiskové konferenci v Praze představil její hlavní autor Peter - Philipp Schierhorn. Studie „Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030“ vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost.

Základem studie jsou výsledky modelování, které provedli experti Energynautics pomocí vlastních softwarových nástrojů. Simulovali na počítačovém modelu chování sítě ve všech dnech roku s předpokladem zrychlení energetické transformace v České republice mezi dneškem a rokem 2030. Projevila by se především odstavením všech uhelných zdrojů provozovaných výhradně pro výrobu elektřiny.

Studie vychází z následujících předpokladů:

  1. Zůstanou v provozu uhelné zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, jejichž hlavním cílem je zásobování velkých sídelních celků teplem, a kogenerační zdroje v průmyslových podnicích. Pro ty navíc bude zajištěno uhlí.
  2. Druhým významným rozdílem mezi předpoklady pro rok 2030 a současným stavem je nárůst výkonu obnovitelných zdrojů, především větrných a solárních elektráren, tedy zdrojů závislých na počasí. Model předpokládá nárůst výkonu větrných elektráren na 2050 MW (oproti 278 MW v roce 2017) a solárních elektráren na 5500 MW (oproti 2100 MW v roce 2017). Podle výsledků modelu tento nárůst stabilitu sítě neohrozí. Hlavním výsledkem modelu, který testoval řadu parametrů sítě v patnáctiminutových intervalech, je zjištění, že ani po rozsáhlé transformaci nebude ohrožena bezpečnost dodávek spotřebitelům.
  3. Jaderné elektrárny zůstávají v provozu.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: „Není možné, aby Česká republika plnila Pařížskou dohodu a zároveň provozovala uhelné elektrárny v Počeradech, Chvaleticích nebo Dětmarovicích. Potřebný útlum uhelných elektráren bude znamenat významný zásah do systému. Zpráva o tom, že česká síť se bez uhelných elektráren může obejít, je důležitým vstupem do debaty. Poslanci včera unáhleně odmítli omezit znečištění z uhelných elektráren, senátoři však už mohou rozhodovat s vědomím zcela nových informací.“

„Česká energetická koncepce potřebuje přepracovat na základě impulsů z evropských cílů ve zvyšování podílu energie obnovitelných zdrojů v příštím desetiletí i nastupujících prvků akumulace energie. Studie ukazuje, že lze zvládnout stabilní chod sítě bez blackoutů i pomocí decentralizovaných řešení, mezi které patří také společná výroba elektřiny a tepla,“ doplnil jej Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis doplnila: „Výkon obnovitelných zdrojů v některých zemích narostl natolik, že pokrývají významnou část spotřeby. Během deseti let, v období 2007 až 2017, se podíl obnovitelných zdrojů v Evropské unii na celkové výrobě zdvojnásobil a činí už 30 procent. Zkušenosti ze zemí s vysokým podílem zdrojů závislých na počasí ukazují, že je lze efektivně využít, aniž by byla ohrožena spolehlivost zásobování zákazníků. Energynautics spočetli, že je to možné i u nás - a ČR by dokonce mohla zůstat zemí s převažujícím vývozem elektřiny.“

Z tiskové zprávy organizací, které financovaly studii - Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost.

Poznámka:

Pochybnosti vzbuzuje obrovský nárůst výkonu větrných elektráren o 1772 MW a solárních dokonce o 3400 MW. Tak obrovský nárůst OZE u nás je zřejmě nereálný, jakkoliv zásadní směr na podporu OZE je správný, ovšem při respektování podmínek v ČR (meteorologických, územních a ekonomických).

Bližší rozbor základních údajů ze studie ukazuje na následující hodnoty instalovaných výkonů (viz následující tabulka).

Porovnání předpokladu instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů v roce 2030 se skutečností v roce 2017 je uvedeno v následující tabulce (výtah ze studie):

Potenciály obnovitelných zdrojů pro rok 2030 vycházejí z konzultací se zástupci Komory OZE?

Zdroj Instalovaný výkon
2017
MWe
2030
MWe
JE Dukovany (VVER-440/213) 2040 2040
JE Temelín (VVER-1000/320) 2250 2250
Zdroje na hnědé uhlí 8707 1825
Zdroje na černé uhlí 1496 696
Zdroje na zemní plyn s kombinovaným cyklem 1043 1646
Zdroje na zemní plyn s plynovou turbínou 170 170
Malé kogenerační zdroje na zemní plyn 220 980
Vodní elektrárny 1090 1142
Přečerpávací vodní elektrárny 1130 1175
Větrné elektrárny 278 2050
Fotovoltaické elektrárny 2100 5500
Zdroje na biomasu 426 900
Zdroje na bioplyn 332 485
Geotermální elektrárny 0 50

Pro rok 2030 je uvažována čistá spotřeba elektřiny v ČR na úrovni 65 TWh, oproti 60,7 TWh v roce 2017.

Poznámku ke studii zpracoval Ing. Bouška SPVEZ, z.s.