Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Na Česko se snáší kritika OECD kvůli znečištění ovzduší

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR – Environmental Performance Review.

Pokrok, ale i problémy se znečištěním ovzduší. Od roku 2005 Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí a podle hodnocení OECD se státu daří vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí, které s sebou hospodářská činnost přirozeně nese. Zároveň však OECD dodává, že část populace je stále dlouhodobě vystavena znečištění ovzduší.

Největší problémy v oblasti kvality ovzduší nadále způsobuje doprava a spalování fosilních paliv v domácnostech. OECD odhaduje, že celkové náklady spojené se znečištěným ovzduším odpovídaly v roce 2016 hodnotě 6 % HDP. Právě v této oblasti stojí nadále před ČR největší výzvy.

„Hodnocení politik životního prostředí v České republice je podle OECD v mnoha ohledech pozitivní. Odborníci OECD ocenili za poslední dekádu např. funkční systém třídění obalových materiálů, investice do kvality vody a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nebo třeba přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí a její účast na rozhodování o životním prostředí. Na druhou stranu OECD upozorňuje Českou republiku například na nízký skládkovací poplatek, který brání rozvoji recyklace komunálních odpadů, na absenci uhlíkové daně, která by urychlila odklon od uhlí nebo třeba na nízké daně v oblasti dopravy, jejíž nárůst výrazně zatěžuje naše ovzduší,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Problematické je zpracování odpadů. Podle hodnocení OECD je v Česku, které je závislé na dovozu mnoha strategických surovin a komodit, velmi důležité, aby se s nakládáním s odpady a materiály zacházelo co nejúčinnějším způsobem. „Česká republika má poměrně komplexní politiku a právní rámce, které se dále slaďují s právními předpisy EU. Nicméně i přes dosažený pokrok v oblasti využití a recyklace odpadů zůstávají výsledky České republiky, pokud jde o nakládání s odpady, poměrně skromné,“ poukazuje OECD.

Zprávu OECD uvítalo Hnutí Duha, podle něj organizace potvrzuje, co říká i ekologické sdružení. „OECD doporučuje standardy dále zlepšovat a snižovat znečištění či závislost na fosilních palivech. Prakticky to v ČR znamená rozjet novou rozumnou podporu domácích obnovitelných zdrojů energie, dát lidem možnost předcházet vzniku odpadu a lépe jej třídit, rozběhnout odstavování zastaralých uhelných elektráren a zpřísnit nároky na domácí kotle a kamna,“ uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Výňatek ze zprávy serveru solarninovinky.cz >>