Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Informace k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019

Energetický regulační úřad (ERÚ) minulý týden představil návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2019. V cenovém návrhu ERÚ počítá se snížením podpory formou Zelených bonusů pro provozovatele OZE oproti roku 2018.

Hlavní body návrhu cenového rozhodnutí pro rok 2019:

  • Zákonná 2 % indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).
  • Zachování t-e parametrů pro nové výrobny – vzhledem k zachování technicko-ekonomických parametrů ve vyhlášce č. 296/2015 Sb. nedochází ke změně výkupních cen pro nové výrobny.
  • Rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem - vzhledem k meziročnímu zvýšení cen silové elektřiny na trhu došlo také u všech obnovitelných zdrojů ke zvýšení tzv. ekvivalentní ceny silové elektřiny (ECSE – rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem). Důsledkem toho dochází téměř u všech OZE k snížení zelených bonusů na elektřinu.
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – snížení zelených bonusů na elektřinu z KVET v kategoriích KVET do 5 MW v rámci základní sazby. V kombinaci mírného zvýšení ceny primárního paliva a zároveň zvýšení silové ceny elektřiny přistoupil Úřad k snížení výše zelených bonusů na rok 2019.
  • Zelený bonus na teplo z bioplynu – vzhledem k zachování technicko-ekonomických parametrů pro stanovení výše podpory pro rok 2019 se ani pro rok 2019 výše podpory nemění.
  • Zelený bonus na teplo z obnovitelných zdrojů – podpora zavedená zákonem č. 165/2012 Sb. je vlivem zákona č. 131/2015 Sb. indexována o 2 %.

Snížení zelených bonusů

Vzhledem k meziročnímu zvýšení cen silové elektřiny na trhu došlo také u všech obnovitelných zdrojů ke zvýšení tzv. ekvivalentní ceny silové elektřiny (ECSE – rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem). Důsledkem toho dochází téměř u všech OZE k snížení zelených bonusů na elektřinu.

Ekvivalentní cena silové elektřiny představuje rozdíl mezi výkupní cenou (VC) a ročním zeleným bonusem (ZB). Zelené bonusy musejí být podle zákona č. 165/2012 stanoveny tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou.

Cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie, které musí být zveřejněné v Energetickém regulačním věstníku do 30. září 2018, bude v případě nových notifikačních rozhodnutí s datem po tomto termínu doplněno dalším cenovým rozhodnutím.