Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Informace k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2019

2018-08-29
Energetický regulační úřad (ERÚ) minulý týden představil návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2019. V cenovém návrhu ERÚ počítá se snížením podpory formou Zelených bonusů pro provozovatele OZE oproti roku 2018.

Hlavní body návrhu cenového rozhodnutí pro rok 2019:

  • Zákonná 2 % indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).
  • Zachování t-e parametrů pro nové výrobny – vzhledem k zachování technicko-ekonomických parametrů ve vyhlášce č. 296/2015 Sb. nedochází ke změně výkupních cen pro nové výrobny.
  • Rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem - vzhledem k meziročnímu zvýšení cen silové elektřiny na trhu došlo také u všech obnovitelných zdrojů ke zvýšení tzv. ekvivalentní ceny silové elektřiny (ECSE – rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem). Důsledkem toho dochází téměř u všech OZE k snížení zelených bonusů na elektřinu.
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – snížení zelených bonusů na elektřinu z KVET v kategoriích KVET do 5 MW v rámci základní sazby. V kombinaci mírného zvýšení ceny primárního paliva a zároveň zvýšení silové ceny elektřiny přistoupil Úřad k snížení výše zelených bonusů na rok 2019.
  • Zelený bonus na teplo z bioplynu – vzhledem k zachování technicko-ekonomických parametrů pro stanovení výše podpory pro rok 2019 se ani pro rok 2019 výše podpory nemění.
  • Zelený bonus na teplo z obnovitelných zdrojů – podpora zavedená zákonem č. 165/2012 Sb. je vlivem zákona č. 131/2015 Sb. indexována o 2 %.

Snížení zelených bonusů

Vzhledem k meziročnímu zvýšení cen silové elektřiny na trhu došlo také u všech obnovitelných zdrojů ke zvýšení tzv. ekvivalentní ceny silové elektřiny (ECSE – rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem). Důsledkem toho dochází téměř u všech OZE k snížení zelených bonusů na elektřinu.

Ekvivalentní cena silové elektřiny představuje rozdíl mezi výkupní cenou (VC) a ročním zeleným bonusem (ZB). Zelené bonusy musejí být podle zákona č. 165/2012 stanoveny tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou.

Cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie, které musí být zveřejněné v Energetickém regulačním věstníku do 30. září 2018, bude v případě nových notifikačních rozhodnutí s datem po tomto termínu doplněno dalším cenovým rozhodnutím.