Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

OZE budou o podporu v ČR soutěžit v aukcích
stojí to v návrhu zákona

Výrobci energií z obnovitelných zdrojů energie budou po roce 2021 soutěžit o výši provozní podpory v energetických aukcích. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Materiál vypracovaný ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) je v připomínkovém řízení. Podobné aukce se uskutečňují v některých evropských státech.

Ministerstvo v důvodové zprávě uvádí, že u zdrojů do jednoho megawattu má být i do budoucna podpora poskytována formou hodinového „zeleného bonusu“ úředně stanoveného v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Bonus může výrobce elektřiny z podporovaných zdrojů získat za to, že elektřinu získanou z těchto zdrojů využívá pro svou osobní spotřebu a případné přebytky odevzdává do sítě. Aukce a takzvaný aukční bonus se bude podle resortu týkat zdrojů větších.

„Doba podpory bude zachována stejně, a to po dobu životnosti, tj. 20 nebo 30 let,“ dodává úřad.

„Pokud jsou systémy aukcí nastaveny správně, mohou pomoci státům zracionalizovat systém podpory. Je třeba se poučit z chyb, které se projevily v zahraniční praxi. Je například nemyslitelné, aby mohlo ministerstvo kdykoliv a bez udání důvodů aukci zrušit, jak je navrhováno,“ uvedl Filip Nečas z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti.

Podle kanceláře systém aukcí funguje například v Německu, Francii, Polsku a Velké Británii, někde i přeshraničně. V Česku má mít vyhodnocování nabídek v gesci MPO.

Podporu takzvaným zeleným zdrojům vyplácí od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních čtyřech letech. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 300 miliard korun. Navrhované aukce se mají týkat pouze nově postavených zdrojů, stará podpora zůstane zachována.

Komora obnovitelných zdrojů energie upozornila, že návrh novely zákona přináší také nový nástroj ke zvýšení efektivity využití bioplynových stanic, které dosud nenašly využití pro produkované teplo a dodávaly jen elektřinu.

„Především pro tyto stanice bude určena provozní podpora biometanu. Bioplyn se namísto spalování bude čistit a optimalizovat na kvalitu zemního plynu a bude vtláčen do plynárenské soustavy,“ uvedla komora.

Návrh novely obsahuje rovněž mechanismus ověření přiměřenosti podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie, takzvané kontroly překompenzace. Princip ověření přiměřenosti podpory je založen na vyhodnocování výnosnosti u projektů uvedených do provozu v období let 2006 až 2015, a to vždy po deseti letech provozu.

Podle Hnutí Duha předložená novela opomíjí obnovitelné projekty obcí a místních lidí. „Do roku 2030 musíme výrazně snížit spotřebu uhlí a obnovitelné zdroje jsou jedinou domácí cestou, jak jej nahradit,“ uvedl Tomáš Jagoš, expert hnutí na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku.