Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Před 40 lety uvedli do provozu
vodní elektrárnu Dalešice

Vodní elektrárna Dalešice, která byla kompletně uvedena do provozu 15. prosince 1978, plní dvě důležité funkce. Vodní dílo o kapacitě 127 milionů metrů krychlových vody slouží jako zásobárna technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu, zároveň spolu s menší nádrží Mohelno tvoří přečerpávací vodní elektrárnu. Ta díky čtyřem turbínám o instalovaném výkonu 475 MW dokáže vyrovnávat nepoměr mezi okamžitou výrobou a spotřebou elektřiny v síti.

Pohled na elektrárnu Dalešice

Budování nádrže začalo v roce 1970 a původně se počítalo se stavbou betonové přehradní hráze, nakonec ale kvůli geologickým podmínkám zvolili projektanti variantu hráze sypané. Ta po dokončení měřila na výšku sto metrů (během čtyř dekád poklesla asi o 40 centimetrů), 300 metrů pak měří na šířku a stejně mohutná je hráz i v základech. Kromě dodávky vody pro Dukovany a výroby elektřiny dnes dalešická nádrž slouží i pro rekreaci, a přes výrazné kolísání hladiny ji využívají také rybáři.

Zdroj úryvku: oenergetice.cz ►