Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kein Blackout:
V Německu se loni poprvé vyrobilo přes 40 % elektřiny z OZE,
aniž by došlo ke kolapsu sítě


Obnovitelné zdroje energie (OZE) dosáhly v roce 2018 u našich sousedů v Německu rekordní výroby a jejich podíl na energetickém mixu představoval 40,2 %. Celkem zelené elektrárny v Německu dodaly do sítě v uplynulém roce 218 TWh/r. Informoval o tom portál strom-report.de a také Fraunhoferův institut. Již několik let v Německu klesá výroba elektrické energie z uhlí. V minulém roce se v Německu poprvé vyrobilo více elektřiny z OZE než z uhlí.

Boom zelené energetiky v Německu tradičně táhnou větrné elektrárny, které v loni vyrobily 20,2 % elektřiny. K hlavním zdrojů zelené energie pak patří sluneční energie (8,5 %) a biomasa (8,3 %).

Největší pokles výroby nastal u elektráren na černé uhlí. Jejich produkce klesla ve srovnání s předcházejícím rokem o jedno procento a v minulém roce činila 14 %. I energie z hnědého uhlí se vyrobilo méně o 3 TWh. Jediným klasickým zdrojem, který si zachoval téměř stejnou výrobu, bylo jádro (13,3 %).

Další boom OZE bude pokračovat

Podíl zelené elektřiny v Německu by měl v budoucnosti dále růst, protože země se rozhodla odstavit z provozu své jaderné elektrárny, ale také omezit elektrárny na uhlí. Cílem vlády je, aby do roku 2030 měly obnovitelné zdroje na výrobě elektřiny v zemi podíl 65 %.

Loni se v Německu vyrobilo 542 TWh elektřiny. Produkce z obnovitelných zdrojů se zvýšila o 4,3 % na 219 TWh. Rostla především výroba ve větrných elektrárnách díky dvěma větrným měsícům, lednu a prosinci. Výroba elektřiny ze slunce stoupla o 16 %, hlavně díky prodlouženému teplému létu a novým instalacím.

Německo bylo loni čistým exportérem elektřiny, vývoz směřoval hlavně do Nizozemska. Dovezlo však také velký objem elektřiny z Francie.

Růst OZE dokáže německá síť zvládnout

Spolu s růstem výroby energie z OZE se německých provozovatelům sítě poměrně dobře daří zvládat integraci těch interminentních zdrojů do místních sítí. V Německu v minulém roce nedošlo k žádnému „blackoutu“ – tj. výpadku dodávek elektřiny kvůli nadměrné výrobě elektřiny z OZE.

Na druhé straně mají němečtí operátoři rostoucí problémy s tzv. „curtailingem“, což je v podstatě omezování výroby zelených elektráren v době špiček ve výrobě. V důsledku nedostatečné integrace OZE do sítí jsou v Německu často ve výrobě omezovány zejména větrné elektrárny na moři na severu země.

Aby se zmírnily problémy s curtailingem bude muset Německo dokončit výstavbu nových páteřních sítí, které propojí sever země s jižními částmi a také se bude muset více investovat do výstavby velkokapacitních akumulátorů.

„Musíme udělat maximum pro dokončení nového energetického vedení, který spojí sever s jihem Německa a také vytvořit nezbytný legislativní rámec pro rozvoj akumulace energie. Toto jsou 2 nezbytné předpoklady pro maximální využití energie z OZE a pro dosažení klimatických cílů,“ zdůrazňuje Stefan Kapferer, Prezident Asociace německých energetických a vodárenských společnosti (BDEW).

Podle Kapferera bude boom OZE dále v budoucnosti pokračovat a spolu s ním přechod z tradiční energetiky na nový systém, kde většina energie se bude vyrábět z OZE. „Obnovitelné zdroje mají rostoucí tendenci, zatímco jednoznačně výroba elektřiny z konvenčních zdrojů v Německu trvale klesá. Nicméně, je nutné podniknout další kroky pro dosažení 65% podílu OZE na spotřebě elektřiny do roku 2030,“ říká Kapferer, předseda představenstva BDEW.