Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Stát odstranil past na solárníky


Majitelé slunečních elektráren už při nucené výměně solárních panelů nepřijdou o provozní podpory. Dosud jim hrozil propad příjmů na desetinu. Provozovatelé fotovoltaických elektráren mohou mít klidnější spaní. Pokud by je teď k výměně nebo rekonstrukci solárních panelů přinutily nezaviněné události, neklesnou jim provozní podpory, tedy buď zaručené výkupní ceny, nebo bonus za „zelenou“ elektřinu.

Vyplývá to ze stanoviska, které na konci loňského roku vydal Energetický regulační úřad. Nově majiteli zůstane původní státní provozní podpora i v případě, že nahradí panely poničené počasím nebo díly, kterým skončila životnost, modernějšími a účinnějšími modely. Musí ovšem splnit podmínku, že elektrárna nepřekročí celkový výkon, na který dostala licenci při uvedení do provozu.

Stanovisko ERÚ tak reaguje na situaci, kdy majitel nemůže poškozené díly nahradit totožnými, protože se už neprodávají. Dosud majiteli při každé výměně zničeného panelu hrozilo, že úřad bude elektrárnu považovat za novou výrobnu a výši provozní podpory spočítá k novému datu.

„ERÚ dokonce zahájil správní řízení s majitelem střešní elektrárny, který vyměnil panel za méně výkonný. Regulátor zkrátka za každou cenu požadoval zachování technických parametrů, což ale v mnoha případech nebylo možné,“ uvádí předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

Podle ERÚ se stanovisko týká všech solárních zdrojů. „Přes pět let neměli provozovatelé jasno, co je z pohledu regulátora rekonstrukcí a co ještě opravou. Nyní přesně vědí, jak postupovat, aby se vyhnuli tomu, že i kvůli nechtěné modernizaci přijdou o nárok na podporu,“ říká člen Rady ERÚ Vladimír Vlk.

Rozdíl ve výši podpory je přitom zásadní. Od roku 2014 ji stát pro nově instalované fotovoltaické výrobny elektřiny zcela zrušil, takže musejí elektřinu prodávat za tržní cenu na burzách. Nezdaněné příjmy elektrárny, kterou úřad považuje za nově spuštěnou, jsou tak zhruba desetkrát nižší než u zdroje, který zahájil provoz v roce 2010, tedy v době největšího solárního boomu.

Zdroj úryvku: e15.cz ► Ondřej Souček 23. ledna 2019

Viz výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 k zachování nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb.

Jde zejména o povinnost povinnosti držitelů licencí podle § 11 zákona č. 458/2000 Sb., zajistit spolehlivou a trvale bezpečnou dodávku energie, používat jen taková technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti, dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob.

Pokud nesprávně fungující a vadné komponenty neumožňují držiteli licence plnění shora uvedených povinností, má zákonnou povinnost provést jejich opravu či výměnu (volba způsobu odstranění vady či nesprávné funkcionality je na držiteli licence). V takovém případě se jedná vždy o opravu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie, jejíž provedení není spojeno s následkem, který by znamenal nové uvedení výrobny do provozu.

Potřeba provedení opravy či výměny komponenty výrobny může být objektivně vyvolána následujícími okolnostmi:

  • výrobní či jiná vada technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny,
  • živelní událost či škodná událost,
  • ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny.

Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 ►