Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

5 hlavních energetických trendů pro rok 2035

  1. Světová poptávka po energii po roce 2035 přestane růst a to navzdory silnému růstu populace i hospodářství. Navzdory zdvojnásobení světového HDP mezi roky 2016 a 2050 dojde jen ke 14 % nárůstu spotřeby energie. Jedním z hlavních důvodů tohoto rozdělení je postupné nahrazování fosilních paliv s nízkou účinností obnovitelnými zdroji.
  2. Spotřeba elektřiny se do roku 2050 zdvojnásobí, polovina elektřiny v roce 2035 by přitom měla pocházet z OZE. OZE by měly být do roku 2030 ve většině zemí levnější než fosilní zdroje. To znamená, že obnovitelných zdrojů v energetických mixech jednotlivých zemí bude přibývat, nejvíce v Číně a Indii. Podobný vývoj je očekáván u baterií, jejich zlevnění by mělo učinit elektromobily konkurenceschopné ve vztahu k vozidlům se spalovacím motorem během několika nejbližších let.
  3. Fosilní palivo, které bude zvyšovat svůj podíl na spotřebě až do roku 2035, bude zemní plyn. Hlavní podíl na tom bude mít Čína, jejíž poptávka strmě roste. Čínská vláda v nejbližší pětiletce intenzivně prosazuje nahrazení uhlí plynem mj. ve vytápění budov. Proto se očekává poměrně značný pokles poptávky po uhlí – 40 % do roku 2050.
  4. Poptávka po ropě bude postupně zpomalovat, vrchol poptávky by měl nastat na začátku 30. let. Největší pokles poptávky po ropě je očekáván v sektorech energetiky a dopravy. Poptávka v příštích 15 letech bude proto tažena zejména chemickým průmyslem a výrobou materiálů (plasty…).
  5. Přestože díky nižšímu využití uhlí a ropy budou emise CO2 klesat, jejich snížení nebude dostatečné pro udržení globálního oteplování pod 2 °C do roku 2050. To otevírá prostor pro využití dalších nízkouhlíkových technologií, například vodíku.

Zdroj: Global Energy Perspective 2019. McKinsey & Company [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2019
Autor: tzbinfo.cz ► , Mgr. Jiří Zilvar 2. března 2019