Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Energetická chudoba je v Česku
výrazně pod průměrem Evropské unie

Česká republika patří v Evropě k zemím s nejnižší mírou materiálové deprivace, kdy si lidé nemohou z finančních důvodů dovolit alespoň čtyři z devíti sledovaných položek, které většina obyvatel považuje za žádoucí či nezbytné pro přiměřený život. Podobné je to i při porovnání energetické chudoby, tedy možnosti dostatečně vytápět byt. V roce 2017 uvedlo téměř 7,8 % obyvatel Evropské unie (EU) v celoevropském průzkumu, že si nemohou dovolit dostatečně vytápět svůj domov. Tento podíl dosáhl vrcholu v roce 2012 (10,8 %) a v následujících letech se neustále snižoval.

Situace v členských státech EU se liší. Největší podíl lidí, kteří si nemohli dovolit udržet svůj domov dostatečně teplý, byl zaznamenán v Bulharsku (37 %), následovaly Litva (29 %), Řecko (26 %) a Kypr (23 %). Naopak nejnižší podíly (kolem 2 %) byly zaznamenány v Lucembursku, Finsku či Švédsku.

Můžete si u vás doma dovolit zatopit, jak potřebujete?

Česká republika patřila s 3,1 % k třetině zemí s nejnižším podílem domácností, které si nemohou dovolit dostatečně vytápět svůj byt. Při 4,38 milionech domácností to bylo zhruba 135 000 domácností, které si v roce 2017 nemohly zajistit v bytě dostatečnou tepelnou pohodu.

Pokles podílu domácností zastižených „energetickou chudobou“ v celé EU i samotné České republice od roku 2013 je dán zlepšující se ekonomickou kondicí (zvyšování mezd, snižování nezaměstnanosti) a snižováním ceny základních paliv, zejména zemního plynu.


Výběrové statistické šetření Eurostatu EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) je referenčním zdrojem Evropské unie pro srovnávací statistiky distribuce příjmů a sociálního začleňování na evropské úrovni. Zpracovává roční údaje z 28 zemí Evropské unie, Islandu, Norska, Švýcarska, Severní Makedonie, Srbska a Turecka.

Zdroj výtahu z článku: prumyslovaekologie.cz ► , Pavel Kaufmann 1. března 2019