Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Světová kapacita větrných elektráren
má do 2023 vzrůst o 50 procent

Instalovaná kapacita větrných elektráren po celém světě by se v příštích pěti letech mohla zvýšit o 50 procent díky dalšímu poklesu nákladů a novým instalacím v rozvojových zemích.

Loni instalovaná kapacita větrných elektráren stoupla o 51,3 gigawattu (GW) na 591 GW. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Globální rada pro větrnou energii (GWEC).

Hlavní podíl na růstu nové kapacity měla Čína. Na nových instalacích elektráren na moři se podílela 40 procenty a elektráren na pevnině 45 procenty.

Do roku 2023 se má kapacita zvýšit o více než 300 GW. Přispějí k tomu hlavně rozvíjející se země v Africe, na Blízkém východě, v Latinské Americe a v jihovýchodní Asii, ale také rostoucí konkurenceschopnost větrných elektráren na moři. Nově instalovaná kapacita elektráren na moři má v příštích pěti letech činit 40 GW a elektrárny na moři se každým rokem budou podílet na celkové nově instalované kapacitě zhruba 15 procenty.

V krátkodobém horizontu budou podle GWEC významným pohonem růstu nových větrných elektráren vládní podpory. Kromě toho se zvyšují i příležitosti pro provoz větrných elektráren na komerčním základě, protože se snižují náklady a roste počet dvoustranných dohod o koupi elektřiny mezi provozovateli elektráren a firmami, napsala agentura Reuters.

Zdroj: oze.tzbinfo.cz ► , 3. dubna 2019