Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

IRENA: Největší podíl na světovém přírůstku instalovaného výkonu mají OZE

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) vydala každoročně vydávanou statistiku Renewable Capacity Statistics 2019 o obnovitelných zdrojích energie. V roce 2018 bylo přidáno 171 GW instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů. Jedná se o meziroční nárůst o 7,9 % způsobený primárně novými přídavky solárních a větrných elektráren. Globální instalovaný výkon elektráren je nyní přibližně z jedné třetiny tvořen obnovitelnými zdroji.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je nutné urychlit

Podle statistiky Renewable Capacity Statistics 2019 IRENA v roce 2018 rostla obnovitelná energie ve všech regionech světa, přestože rychlost růstu se lišila. Asie se na globálním ročním přírůstku instalovaného výkonu podílela z 61 %. Celkový instalovaný výkon v regionu pak vzrostl o 11,4 %. Největšího růstu ovšem dosáhl region Oceánie s nárůstem instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů elektřiny o 17,7 %.

„Skrze svůj obchodní potenciál se obnovitelná energie stala hlavní volbou mezi technologiemi pro výrobu nové elektrické energie. Silný růst v roce 2018 je pokračováním pozoruhodného trendu posledních pěti let, který reflektuje pokračující přesun k obnovitelné energii jako hnacímu motoru globální energetické transformace.“ Adnan Z. Amin, generální ředitel IRENA.

Na celkovém nárůstu instalovaného výkonu zdrojů elektřiny se obnovitelné zdroje podílely zhruba ze dvou třetin. Podle Adnana Z. Amina by ovšem instalovaný výkon obnovitelných zdrojů elektřiny měl růst rychleji, aby bylo dosaženo nastavených klimatických cílů.

Přírůstky instalovaného výkonu konvenčních zdrojů klesají

Od roku 2010 se instalovaný výkon konvenčních zdrojů energie, především jaderných a fosilních, v Evropě, Severní Americe a Oceánii snížil zhruba o 85 GW. Během stejného období ovšem v Asii a na Blízkém východě naopak vzrostl.


Vývoj globálního instalovaného výkonu od roku 2001. Zdroj: IRENA

Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů dosáhl na konci roku 2018 2 351 GW a nyní tvoří přibližně jednu třetinu globálního instalovaného výkonu.

Největší podíl tvoří vodní elektrárny s instalovaným výkonem 1 172 GW. V roce 2018 byla tato hodnota navýšena o 8,5 GW, z čehož byla naprostá většina přidána v Číně.

Instalovaný výkon větrných elektráren se vloni zvýšil o 49 GW na celkem 564 GW. Solární elektrárny mají celkový instalovaný výkon 480 GW a v loňském roce bylo přidáno 94 GW, 70 % této hodnoty má pak na svědomí Asie.

Zdroje:
tzb-info.cz ► 3.4.2019
irena.org ► 02 April 2019
Jana Červinková: oenergetice.cz ► výtah z článku, 9. duben 2019“ 9.4.2019