Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Německo bude kvůli Energiewende k nyní plánovaným vedením potřebovat další severojižní propojení

Německo bude k současným třem plánovaným severojižním přenosovým linkám potřebovat pro realizaci Enregiewende, neboli transformaci svého energetického sektoru, další, čtvrté, vysokonapěťové stejnosměrné severojižní propojení. Uvedl to Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA).

BNetzA považuje dodatečné přenosové vedení vedoucí ze Šlesvicka-Holštýnska do Severního Porýní-Vestfálska za nezbytné, ačkoliv odmítla návrh provozovatelů přenosové soustavy (PPS) toto vedení vést dále na jih až do Bádenska-Württemberska. Analýzy regulátora ukazují, že současně všechny předchozí projekty jsou stále nezbytné, aby Německo uspělo se svým energetickým přechodem, uvedl viceprezident BNetzA Peter Franke.

Celý text v článku z odkazu níže.
 

Zdroj: oenergetice.cz ► , David Vobořil 12. srpen 2019