Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Přechod z fosilních paliv na OZE a jádro se musí důkladně vyhodnotit


Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky varují před neuváženými kroky při nevyhnutelné energetické transformaci České republiky.

Některé nevládní organizace žádají okamžité odstavení všech uhelných elektráren bez jakýchkoliv analýz dopadů takového kroku, který by se mohl negativně odrazit v dostupnosti dodávek energií za přijatelné ceny pro domácnosti i podniky, v zaměstnanosti a jiných sociálních aspektech a v konečném důsledku v ekonomice jako celku. Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky před takovými neuváženými nápady varují.

Celý text v článku z odkazu níže.
 

Zdroj: prumyslovaekologie.cz ► ,  23. srpen 2019