Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2019 ► (PDF; 221 kB), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020.

Odůvodnění návrhu CR POZE na rok 2020 ► (PDF; 181 kB)

Zdroj: ERÚ ► , 20. 8. 2019