Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

V případě mrazivé zimy bude situace v evropských sítích napjatá, dovoz elektřiny hrozí i Německu

Při mrazivém počasí a nevhodných podmínkám pro výrobu elektřiny z OZE by se k dovozu elektřiny musela uchýlit řada evropských zemí. Zatímco při standardních podmínkách by bezpečnost dodávek elektřiny podle reportu Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) neměla být nijak ohrožena, s příchodem mrazivého počasí by řada evropských zemí musela elektřinu dovážet.

Sdružení ENTSO-E spolu s evropskými provozovateli přenosových soustav pravidelně hodnotí potenciální rizika pro zajištění výkonové přiměřenosti v celkem 36 zemích. Výkonová přiměřenost popisuje schopnost soustavy zajistit dostatečný elektrický výkon pro pokrytí poptávky v libovolném čase, tedy bezpečnost dodávek elektrické energie.

Ve svém výhledu pro letošní zimu ENTSO-E počítá i s ohlášenými odstávkami belgických jaderných elektráren a opatřeními, kterými chce země s potenciálním nedostatkem výkonu bojovat. Za standardních podmínek by podle sdružení neměla být bezpečnost dodávek v celé synchronní pan-evropské soustavě nijak ohrožena. V případě příchodu mrazivého počasí bude nicméně nutné sledovat situaci zejména v Belgii, Francii, střední a severní Itálii či Slovinsku, a to zejména v lednu a únoru, kdy teploty obvykle klesají na nejnižší hodnoty.

Při naplnění scénáře extrémních podmínek (to znamená jak velmi mrazivé počasí v zimě či extrémní horko v létě, tak nepříznivé podmínky pro výrobu elektrické energie z OZE) který má sloužit jako zátěžový test schopností evropských soustav, by se k dovozu elektrické energie pro pokrytí domácí poptávky bez využití strategických rezerv muselo uchýlit více zemí, a to i Německo, které je v současné době největším evropským vývozcem elektřiny. Některé země, jako například Finsko či Litva, by pak nebyly schopny zajistit dodatek výkonu pro pokrytí poptávky ani s pomocí dovozu elektřiny ze zahraničí. Česká republika by naopak měla být schopná zajistit dostatek výkonu po celou zimu i za těchto podmínek.


Při mrazivém počasí a nevhodných podmínkám pro výrobu elektřiny z OZE by se k dovozu elektřiny musela uchýlit řada evropských zemí. Zdroj: ENTSO-E

Komentář:

Při extrémních klimatických podmínkách v zimních obdobích i v nejbližším výhledu řada evropských zemí bude muset dovážet elektrickou energii aspoň v některých týdnech zimy (pokud bude odkud a za jakou cenu), což zároveň je ovlivněno útlumem uhelných zdrojů a jaderných elektráren (Německo, Belgie atd.). V každém případě ceny energie v Evropě budou nadále i z tohoto důvodu stoupat, elektřiny bude obecně v zimních obdobích nedostatek. Netýká se to ČR a některých dalších zemí.

Ing. Jan Bouška, SPVEZ, z.s.

Původní text v článku z odkazu níže.
 

Zdroje:
oenergetice.cz ► ,  13. prosinec 2018
ENTSO-E.eu ►