Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vláda projedná aktualizaci
Národního akčního plánu pro chytré sítě

Česko do budoucna čeká rozvoj tak zvaných chytrých energetických sítí (Smart Grids – SG). Vyplývá to z aktualizace Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG), který v pondělí projedná vláda.
Na přípravnou fázi, která začala v roce 2015 přijetím NAP SG a skončí letos, má mezi roky 2020 až 2030 navázat realizace, ve které bude chytrá síť budována na úrovni přenosové a distribuční soustavy. Uvedlo to ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které dokument na vládu předkládá.

Úřad připomněl, že podpora digitalizace energetiky je jedním ze záměrů strategie „Digitální Česko“. Cílem je podle něj mimo jiné digitalizace výroby a přenosu energie. Podpora bude prováděna formou pilotních projektů, analýz a studií a bude v případě schválení vládou ČR financována ze státního rozpočtu, kapitoly MPO, uvedlo ministerstvo.

„Budování a využívání prostředí chytrých sítí bude také nezbytné pro další rozvoj trhu s elektřinou a pro jeho využívání aktivními spotřebiteli, a také spotřebiteli – výrobci. Spotřebitelům navíc poskytnou inteligentní sítě a chytré elektroměry technologickou podporu pro zvýšení účinnosti užití energie,“ napsalo v předkládací zprávě MPO.

Cílem aktualizovaného NAP SG je podle něj například vytvoření podmínek pro vyšší využití zejména obnovitelných zdrojů elektřiny, akumulace a elektromobility, zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektřiny a zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům s cílem umožnit zvýšení energetické účinnosti spotřeby energie.

Chytré sítě jsou elektrické sítě s využitím digitálních technologií, které jsou schopny efektivně propojit chování a akce všech uživatelů k nim připojených (výrobce, spotřebitele, spotřebitele s vlastní výrobou). Slouží k zajištění ekonomicky udržitelné energetické soustavy, provozované s nízkými ztrátami a vysokou mírou spolehlivosti a bezpečnosti dodávek.