Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Největší rekultivační projekt v ČR

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil ve středu Horní Jiřetín, jezero Most a důl ČSA. Řešil zde útlum těžby hnědého uhlí i rekultivace krajiny. Propojením všech už existujících či plánovaných jezer, která na Mostecku a v okolních okresech vzniknou po hornické činnosti, lze vybudovat energetické dílo srovnatelné s výkonem malé jaderné elektrárny.
Za rok totiž začne Babišova vláda rozhodovat o největším rekultivačním projektu v historii ČR, v němž se počítá s propojením všech těžebních jam v Podkrušnohoří, aby mohla vzniknout soustava průtočných jezer pro rekreaci i výrobu čisté elektrické energie. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka celá věc dává smysl, je ohleduplná vůči krajině a přínosná pro veřejnost. „Do konce příštího roku by se měl potřebný návrh včetně časového harmonogramu a financování předložit na vládu,“ uvedl pro Mostecký deník Havlíček.


Podkrušnohorská pánev se změní v krajinu obřích jezer

Záměr s vodními elektrárnami a solárními parky na vodních hladinách se líbí i Babišovi. „Ten projekt je velice pěkný. Obyvatelé kraje by si to určitě zasloužili, protože dopady na jejich životy, životní prostředí a jejich zdraví byly za minulého režimu velice negativní,“ sdělil Mosteckému deníku Babiš.

Za klíčové považuje ověření nákladnosti, které se už připravuje. Politici zatím tvrdí, že propojením všech už existujících či plánovaných jezer, která na Mostecku a v okolních okresech vzniknou po hornické činnosti, lze vybudovat energetické dílo srovnatelné s výkonem malé jaderné elektrárny.

A Horní Jiřetín má být u toho. Leží totiž u lomu ČSA, v němž těžba skončí v roce 2024 a pak se zatopí. Pokud bude hladina do výšky 230 metrů nad mořem, bude možné jezero propojit s ostatními a získávat čistou energii.

„Záměr má naši podporu,“ řekl starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Základní rysy jezerního projektu město zahrnuje do nového územní plánu, protože velká část rekultivovaných ploch bude na jeho katastru. Radnice navíc chystá své projekty na využití obnovitelných zdrojů energie a na rozvoj cestovního ruchu. Sluneční energii už využívá městská základní škola a solární panely se díky dotaci mají objevit na dalších čtyřech objektech. Jezero by také oživilo zájem o zámek Jezeří, který stál kdysi nad původním jezerem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno pověřilo Palivový kombinát Ústí, aby zpracoval studii proveditelnosti na průtočná jezera. Oblast má podle státní správy obrovský potenciál i jako zásobárna vody pro Česko. „Palivový kombinát musí předložit jasný záměr projednaný se všemi subjekty, které mají danou oblast na starosti,“ sdělil Havlíček.

Na Mostecku se omezuje pouze lom ČSA, ale doly Vršany a Bílina mohou těžit dál. Podle ekologických organizací je odklon od uhelné energetiky v ČR nutný kvůli ochraně klimatu a zdraví lidí, ale musí být rychlý. Ministerstvo životního prostředí namítá, že nelze používání energie uhlí ukončit nárazově, protože česká energetika je historicky založena právě na něm.

Zdroj: iuhli.cz ►, 19. srpna 2019