Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Obnovitelné zdroje energie v roce 2018

Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2018. Komplexní souhrn informací a popis metodiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo statistickou zprávu, jenž představuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2018 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 10,7 %.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo statistickou zprávu, jenž představuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2018 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 10,7 %.

Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2018 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4-01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dalších.

Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Eurostatem. Údaje pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána IEA / Eurostatu. Je však nutno připomenout odlišnou metodiku této mezinárodní statistiky pro teplo spotřebované pro vlastní potřebu v závodních výrobnách, které není uváděno v celkové výrobě tepelné energie a objevuje se pouze v konečné spotřebě (viz podrobněji metodika Eurostatu). Tento metodický rozdíl je třeba brát v úvahu při využívání dat z publikací Eurostatu a při porovnání námi uvedených údajů.

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2018 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 10,7 %.

Celý text v článku z odkazu níže.
 

Zdroj: mpo.cz ► , 25. září 2019