Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Ministr Toman zahájil provoz rekonstruované vodní elektrárny na Štvanici

Po náročné dvouleté rekonstrukci technologií obnovil dnes ministr zemědělství Miroslav Toman provoz malé vodní elektrárny, umístěné v památkově chráněné budově na ostrově Štvanici v Praze.

Po náročné dvouleté rekonstrukci technologií obnovil 2. 10. 2019 ministr zemědělství Miroslav Toman provoz malé vodní elektrárny, umístěné v památkově chráněné budově na ostrově Štvanici v Praze. Informoval o tom Hugo Roldán z oddělení styku s veřejností státního podniku Povodí Vltavy.

K rekonstrukci technologických zařízení přistoupil správce elektrárny státní podnik Povodí Vltavy v důsledku jejich zhoršujícího se technického stavu a stále častějším opravám. Práce si vyžádaly investice ve výši 128 mil. Kč, které státní podnik hradil z vlastních zdrojů. „Jsem rád, že se podařilo jednu z prvních průmyslových elektráren na Vltavě a z hlediska výkonu největší malou vodní elektrárnu v Povodí Vltavy opravit. Díky tomu teď bude možné využít celý rozsah průtoků, a tím zefektivnit výrobu. Vodní hospodářství je jednou z priorit Ministerstva zemědělství a z tohoto pohledu je důležité podporovat všechny jeho části, tedy i díla, která vyrábějí elektrickou energii šetrným způsobem,“ řekl Toman.

Rekonstrukce zahrnovala zejména výměnu rozváděcího kruhu a nové oběžné kolo včetně všech nutných technologických komponent, nové chlazení generátorů, vyčištění a revizi generátorů, nové řešení vzduchotechniky, kompletní výměnu řídicího systému a kabelových tras ve strojovně, výměnu transformátorů vlastní spotřeby a transformátoru 22 kV za nízkoztrátový, nová elektrická požární signalizace. Dále pak byly provedeny stavební úpravy a opravy zejména v podzemní části strojovny, související s montáží nové technologie.

„Při rekonstrukci malé vodní elektrárny dojde při zachování hltnosti a instalovaného výkonu k lepšímu rozdělení průtoku na jednotlivá soustrojí a tím k větší efektivitě výroby elektřiny. Dle prvních měření očekáváme zvýšení účinnosti turbín o 10-12 procent,“ upřesnil generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Rekonstrukční práce probíhaly od srpna 2017. Malá vodní elektrárna Štvanice je umístěna na špičce pražského ostrova Štvanice vedle Helmovského jezu a s instalovaným výkonem 5,67 MW je největší vodní elektrárnou provozovanou státním podnikem Povodím Vltavy.

Původní stavba vznikla v letech 1909-1913 v secesním neoklasicistním stylu s využitím renesančních motivů francouzské zámecké architektury a následně byla elektrárna přestavěna v letech 1984-1987 při zachování vzhledu původní historické budovy. Budova byla v roce 2002 vyhlášena kulturní památkou

Zdroje:
nase-voda.cz ► , 2. 10. 2019
idnes.cz ►