Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Přerov podpořil prodloužení Baťova kanálu
do Olomouckého kraje

Přerov se připojil k memorandu o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Jde o investici v hodnotě několika stovek milionů korun, která by kanál prodloužila z Kroměříže do Olomouce s odbočkou do Přerova.
Memorandum, které dnes podpořili přerovští zastupitelé, připravilo v červnu olomoucké hejtmanství. Od této uvažované investici v hodnotě několika stovek milionů korun, která by kanál prodloužila z Kroměříže do Olomouce s odbočkou do Přerova, si kraj i města slibují posílení cestovního ruchu v jižní části Olomouckého kraje. Podle ředitele společnosti Plavba a vodní cesty Tomáše Kolaříka by memorandum mohlo být podepsáno v listopadu v Tovačově.

Baťův kanál

Memorandum podpořilo 30 zastupitelů. “Lidé žijící na trase kanálu jednoznačně řekli, že se jim zvýšila návštěvnost. Přináší to zvýšení ekonomiky, výrazné finanční prostředky. Jsem pro, není to jen rekreační činnost, pokud by se dostavěl kanál, lidé by přijeli také k nám,” uvedl Radek Pospíšilík ze sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Baťův kanál by se měl podle studie prodloužit s využitím částí řeky Moravy a splavněním starého mlýnského náhonu s případnými propojkami nebo delšími kanály. Součástí navržené trasy jsou plavební komory, zdvihadla, přístaviště, mola, kempy a další zázemí pro vodní turistiku. Projekt je rozdělen do čtyř etap, prodloužit by se měl nejprve z Kroměříže do Lobodic, odtud do Tovačova, Olomouce a ve čtvrté etapě se počítá s připojením Přerova. Existují dvě varianty připojení, a to buď napojení města přes vodní koridor Dunaj-Odra-Labe nebo přes řeku Bečvu.

Hejtmanství již dříve uvedlo, že jako s partnery memoranda se počítá s Olomouckým a Zlínským krajem, Ředitelstvím vodních cest ČR, Povodím Moravy, dotčenými městy a obcemi, Mikroregionem Střední Haná a Sdružením cestovního ruchu Střední Morava.

Kolařík ČTK řekl, že myšlenka prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje má u obcí všeobecnou podporu. “Už v první etapě záměru je možné podpořit rozvoj vodní turistiky na řekách Bečvě a Moravě a Mlýnském náhonu mezi Dubem nad Moravou a Kojetínem ve spojení s výstavbou cyklostezek,” uvedl. Baťovým kanálem podle něj propluje ročně na 80 000 turistů, po jeho březích projede 250 000 cyklistů a pro okolní obce přinesl za posledních 20 let obrovský rozvoj, řekl Kolařík, který se podílel na studii vodní cesty. I proto podle něj stát plánuje do několika let prodloužit Baťův kanál na jih do Hodonína a na sever do Kroměříže.

Baťův kanál měří přes 50 kilometrů a vede od Otrokovic ve Zlínském kraji přes Veselí, Strážnici a Petrov v Jihomoravském kraji až na Slovensko do Skalice. Plánuje se prodloužení trasy na jedné straně z Otrokovic do Kroměříže a na straně druhé z Petrova přes Rohatec do Hodonína. Délka kanálu by tak přesáhla 75 kilometrů. Baťův kanál má roční návštěvnost kolem 90 000 lidí. V přístavech si lidé mohou půjčit na 150 lodí.

Zdroj: nase-voda.cz ► , 15. 10. 2019