Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

TIGER: Nový projekt pro využití energie vln v Lamanšském průlivu schválen

Interreg France (Channel) England (IFCE) ve středu oznámil schválení projektu na využití energie vln. Schválený program TIGER je největším ze všech dosavadních programů Interreg Hlavním cílem projektu TIGER je posílit rozvoj elektráren využívajících energii vln.

Interreg FCE je evropský program, který byl vytvořen za účelem podpory ekonomického rozvoje v oblasti jižní části Spojeného království a severu Francie pomocí financování inovativních projektů. TIGER (The Tidal Stream Industry Energiser Project) je v současnosti největším projektem, který byl v rámci všech programů Interreg schválen.

Cílem projektu je posílit využívání energie vln. Tohoto cíle má být dosaženo instalováním až 8 MW nových elektráren využívajících energie vln v různých lokalitách okolo průlivu. Instalace těchto turbín má podpořit rozvoj inovací a vývoj nových produktů a služeb. TIGER plánuje vytvořit pádné argumenty pro to, aby se využívání energie vln stalo součástí energetického mixu jak Spojeného království, tak Francie. Projekt těchto cílů plánuje dosáhnout pomocí úspor způsobených hromadnou sériovou výrobou a instalací více zařízení v jednotlivých lokalitách.

Teoretický potenciál v oblasti je v podle IFCE až 4 GW

Na projektu TIGER, který je veden britským výzkumným centrem Offshore Renewable Energy Catapult, se podílí celkem 19 partnerů z Británie i Francie. Mezi těmito subjekty jsou výzkumné laboratoře, výrobci turbín, regionální úřady a demonstrační lokality pro využívání energie přílivu.

„Jedná se o nesmírně ambiciózní projekt, který prokáže výhody využití přílivové energie ve velkém měřítku. Dlouhodobým cílem je podpora odvětví s cílem snížení výrobních nákladů ze stávajících 300 EUR/MWh na 150 EUR/MWh do roku 2025 a zvýšení využívání této technologie. Existuje cíl stanovený EU dosáhnout do roku 2030 ceny 100 EUR/MWh.“ – Carolyn Reid, programová manažerka pro program IFCE.