Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Malé modulární reaktory - budoucnost jaderné energetiky?

Americký ministr energetiky Rick Perry na konferenci pořádané společně Evropskou komisí a americkým ministerstvem energetiky vyzdvihl budoucí použití malých modulárních reaktorů. Současně zopakoval, že prioritou Spojených států amerických je prodloužení životnosti stávajících reaktorů a rozvoj inovativních jaderných technologií.

Přestože je většina jaderných reaktorů, které jsou aktuálně ve výstavbě, III+ generace, stále častěji je slyšet o malých modulárních reaktorech. Naposledy se tak stalo počátkem tohoto týdne, kdy se uskutečnila první společná konference Evropské komise a amerického ministerstva energetiky. Malé modulární reaktory mají podstatně nižší výkon (desítky až nižší stovky MWe) a slibují alternativu současné generaci jaderných reaktorů.

Hlavním řečníkem byl bezesporu Rick Perry, který obhajoval malé modulární reaktory jako budoucnost jaderné energetiky. Současnou dobu pak označil jako dobu „oživení jaderné energetiky“ a „potvrzení její nezbytnosti jako spolehlivého zdroje energie“. Z kontextu pak vyplývá, že prostředkem oživení by měly být právě malé modulární reaktory.

„Snažíme se vdechnout nový život vizi, kterou světu představil prezidentem Eisenhower, vizi o přeměně jaderné energie pro její mírové využití. Tato vize se bohužel postupně vytrácela s časem a někde se dokonce zcela vytratila.“ Rick Perry, Ministr energetiky USA.

Perry mimo jiné vyzdvihl možnosti malých modulárních reaktorů v odlehlých a řídce obydlených oblastech světa. Stejně tak mohou malé modulární reaktory díky méně náročné stavbě přispět k nezávislosti některých zemí, které jsou aktuálně závislé pouze na jednom zdroji energie.

Nepřímo tak poukazoval na pobaltské a východoevropské státy, které jsou v zajištění svých energetických potřeb výrazně závislé na ruských dodávkách ropy a zemního plynu.

„Co děláme v USA pro oživení tohoto kriticky důležitého zdroje energie? Zaprvé prodlužujeme životnost a výkonnost současných jaderných reaktorů […]. Zadruhé se snažíme uvést na trh inovativní jaderné technologie.“ prohlásil Rick Perry.

Na konferenci také zaznělo, že si malé modulární reaktory zachovávají veškeré výhody stávajících jaderných reaktorů – stabilitu dodávek, nízké emise nebo také možnost skladování dostatečného množství paliva na několik let přímo v místě výroby (čímž je možné zajistit palivo dostatečně dopředu za fixní cenu nezávislou na volatilitě na trhu).

Malé modulární reaktory ovšem mají i výhody navíc oproti současné generaci elektráren – jsou stavebně menší, více flexibilní, nepotřebují vysoké investiční náklady a mohou být na rozdíl od velkých elektráren umístěny i v odlehlých oblastech světa.

Malé modulární reaktory jsou v posledních letech stále více v centru pozornosti. Poté, co se Spojené státy americké přihlásily k pouhém prodloužení životnosti současných jaderných elektráren a rozvoji inovativních jaderných technologií, mají v úmyslu spustit první malé modulární reaktory na půdě Národní laboratoře Idaho.

Zde by se mělo nacházet celkem 12 malých modulárních reaktorů, každý o výkonu 60 MW od společnosti NuScale, se kterou v nedávné době uzavřela partnerství i česká společnost ČEZ.

Malé modulární reaktory mají být rozvíjeny i v Evropě – v posledních měsících se k možnému rozvoji přihlásilo jak Estonsko, tak například i Polsko.

Zdroj: oenergetice.cz ►, Martin Voříšek 23. říjen 2019
Viz též náš článek na toto téma z 2018:
Jadernou elektrárnu do každého maloměsta. Britové zvažují minireaktory ►

Poznámka:

Malé modulární reaktory mohou v blízkosti měst pomoci řešit nejen zásobování elektřinou, ale i teplem.
Ing. Jan Bouška, SPVEZ, z.s.