Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Před 65 lety byla slavnostně otevřena Slapská přehrada

Slapská přehrada, ve své době unikátní vodní dílo se špičkovou elektrárnou, byla otevřena před 65 lety, 7. listopadu 1954. Stavba vznikla na řece Vltavě v úzké soutěsce na konci Svatojánských proudů. Přehrada byla první velkou stavbou Vltavské kaskády po druhé světové válce a její realizace trvala pět let.

foto: wikimedia commons: ŠJůc

V dubnu 1954 se Slapská přehrada začala napouštět a v říjnu pak technici spustili první ze tří turbín elektrárny. Na výrobu elektřiny zde vůbec poprvé na světě použili Kaplanovu turbínu pro mimořádně velký spád více než 50 metrů. I stavební řešení je zajímavé – voda na Slapské přehradě teče přepadem po střeše elektrárny.

Hlavním důvodem výstavby díla byla výroba elektrické energie, při projektování se ale tak trochu počítalo i s tím, že přehrada přispěje k protipovodňové ochraně území kolem dolního toku Vltavy, což se potvrdilo při povodních v červenci 1954 i v srpnu 2002. V neposlední řadě je i vyhledávaným místem pro sport a rekreaci.

Slapská přehradní nádrž je dlouhá 44 kilometrů, zaujímá plochu 11,6 km2 a obsahuje 270 milionů metrů krychlových vody. Koruna hráze je pak dlouhá 260 metrů, ční 67,5 metru nad základy a má čtyři přelivná pole. V patě přehradního tělesa je umístěna elektrárna s výkonem 144 megawattů. Současná vodní hladina je přitom o 35 metrů výše než bylo původní koryto Vltavy.

Zdroj: nase-voda.cz ►, 6. 11. 2019