Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ČEPS se připojí k evropskému vnitrodennímu trhu s elektřinou

Projekt evropského propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC) v rámci tzv. druhé vlny Lokálních implementačních projektů potvrzuje spuštění v listopadu 2019. Ke čtrnácti již propojeným zemím Evropské unie se tak přidá dalších sedm zemí mezi něž patří i Česká republika, kterou v projektu SIDC zastupují společnosti ČEPS a OTE.

Nominování operátoři trhu s elektřinou (NEMO) a provozovatelé přenosových soustav (PPS) potvrzují cílové datum propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC, dříve také známé pod zkratkou XBID) v rámci tzv. druhé vlny Lokálních implementačních projektů dne 19. listopadu pro první den dodávky 20. listopadu. Toto potvrzení následuje po úspěšném dokončení interního testování a po testování s účastníky trhu. Výše zmíněné datum uvedení do provozu v listopadu 2019 je nicméně stále podmíněno úspěšným dokončením požadovaných příprav na spuštění.

Po spuštění bude na česko-německé, česko-rakouské a česko-polské hranici nově probíhat pouze implicitní přidělování vnitrodenních přeshraničních přenosových kapacit. Celoevropské propojení vnitrodenních trhů s elektřinou je klíčovým prvkem pro dokončení evropského vnitřního trhu s energií.

Propojením vnitrodenních trhů s elektřinou v rámci tzv. druhé vlny Lokálních implementačních projektů se rozšíří kontinuální vnitrodenní přeshraniční obchodování s elektřinou v následujících zemích: Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovinsku, což je důležitým krokem směrem k rozšíření jednotného integrovaného evropského vnitrodenního trhu. Tato skupina zemí se připojuje ke stávajícím zemím, které SIDC již provozují: Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Litvě, Lotyšsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku a Švédsku. Třetí vlna rozšíření jednotného integrovaného evropského vnitrodenního trhu se očekává koncem roku 2020.


Zdroj: entsoe.eu

Řešení SIDC je založeno na společném centrálním IT systému, který je složen ze tří modulů tzv. Shared Order Book (SOB), Capacity Managent Module (CMM) a Shipping Module (SM). Centrální řešení umožňuje párovat objednávky zadané účastníky trhu v jedné zemi s objednávkami zadanými účastníky trhu v jakékoli jiné propojené zemi, pokud existuje dostupná přeshraniční kapacita pro přenos energie mezi dotčenými zónami. Řešení SIDC podporuje implicitní kontinuální obchodování a dále i explicitní přeshraniční obchodování (v případě lokálního rozhodnutí příslušných vnitrostátních regulačních orgánů) a je plně v souladu s cílovým modelem EU pro integrovaný vnitrodenní trh s elektřinou.

Celoevropské propojení vnitrodenních trhů je klíčovým prvkem pro dokončení evropského vnitřního trhu s energií. S rostoucím podílem intermitentních zdrojů v evropském výrobním mixu je propojení vnitrodenních trhů přeshraničním obchodováním důležitým nástrojem pro účastníky trhu k udržení rovnováhy. Účelem iniciativy SIDC je zvýšit celkovou účinnost vnitrodenního obchodování.

Zdroje:
ceps.cz ► 8. 11. 2019
oenergetice.cz ►, 8. 11. 2019