Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil v minulém roce společně s cenovým rozhodnutím metodiku, kterou uplatnil pro výpočet tzv. ekvivalentní ceny elektřiny (ECSE), která je určující pro stanovení výše ročních zelených bonusů na následující rok (OZE, KVET do 5 MW).

Shodnou metodiku použil ERÚ také ke stanovení ECSE v letošním roce (na rok 2020). Cílem zveřejněné metodiky je v budoucím období poskytovat investorům stabilní prostředí a s dostatečným předstihem poskytnout informaci o způsobu stanovení tohoto klíčového parametru.

Záměrem samotné metodiky je minimalizovat dopad nákladů spojených s podporou POZE na konečného spotřebitele a státní rozpočet a současně udržet významný podíl elektřiny z OZE v tržním prostředí.

ERÚ informoval, že případnou změnu principů přepočtu bude avizovat s dostatečným časovým předstihem tak, aby byla zajištěna připravenost subjektů působících na trhu na provedené změny.Vzhledem k ukončení veškerých stávajících notifikovaných schémat podpory k datu 31. 12. 2020 předkládá ERÚ návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročních zelených bonusů na elektřinu z OZE, KVET a DZ do veřejného konzultačního procesu, přičemž předpokládá její účinnost od 1. ledna 2021, tedy s nově notifikovaným schématem podpory.

V návrhu nové metodiky ERÚ zohlednil četné připomínky z veřejných konzultačních procesů k cenovým rozhodnutím za předcházející období, přičemž navrhovaná změna se dotýká především určení délky rozhodného období pro určení průměrné ceny elektřiny respektive plynu. Nově je navrhováno sjednocení období na leden – červen roku, ve kterém se o stanovení podpory rozhoduje.

S ohledem na navrhovanou délku zvoleného období je snahou ERÚ uzavřít tento parametr do konce roku 2019. Případná aktualizace ostatních parametrů, kterými jsou především použité koeficienty, bude předmětem provedených analýz v průběhu roku 2020 a konzultována nejpozději s návrhem cenového rozhodnutí na rok 2021.

Zdroj: ERÚ ►