Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Legislativní rada vlády se sešla nad problematikou obnovitelných zdrojů energie

Legislativní rada vlády na svém 229. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v budově Úřadu vlády ČR, projednávala návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a návrh novely zákoníku práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a energetický zákon, Legislativní radě vlády předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem jednak zavést nástroje a opatření, které je možné aktivovat k plnění nových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 v souladu s novou legislativou Evropské unie, jednak implementovat závazky České republiky, které vyplývají z vydaných rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem Evropské unie.

Legislativní rada vlády projednání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli návrh zákona přepracovat ve smyslu připomínek vznesených k návrhu zákona pracovními komisemi Legislativní rady vlády, připomínek uvedených ve zpravodajských zprávách a dále podle připomínek vznesených průběhu jednání Legislativní rady vlády jejími členy.

Dále se Legislativní rada vlády zabývala návrhem novely zákoníku práce, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Touto novelou zákoníku práce má být implementováno právo Evropské unie a mají v něm být provedeny další změny nevyhovujících ustanovení na základě shody sociálních partnerů, resp. s přihlédnutím k vývoji judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Tento návrh zákona byl Legislativní radou vlády projednán a bylo k němu přijato stanovisko, v němž Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit.

Zdroj: vlada.cz ► , 29. 11. 2019