Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno??

Ministerstvo životního prostředí ukončilo hodnocení vlivů plánovaného jezu u Děčína na životní prostředí. Informuje o tom portál ekolist.cz, s tím, že Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) ve lhůtě tří let do 14. září 2019 nedoplnilo dokumentaci o požadované chybějící údaje.

„Ukončení procesu hodnocení vlivů Plavebního stupně Děčín na životní prostředí EIA není pro nás překvapením, neboť díky aktuálnímu znění legislativy nemůže Ministerstvo životního prostředí postupovat jinak,“ uvedl v reakci tiskový mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

„Jakmile resort životního prostředí kompenzační opatření za vlivy na lokality soustavy Natura 2000 stanoví a vláda schválí Koncepci vodní dopravy, Ředitelství vodních cest tato opatření zapracuje do dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a předloží ji Ministerstvu životního prostředí k uskutečnění nového posouzení,“ popisuje Bukovský další plánované kroky. „Prakticky tak i v případě opakování zjišťovacího řízení nedojde novým procesem EIA k žádnému zdržení přípravy této strategické stavby,“ dodává.

Hodnocení probíhalo čtrnáct let, během nichž byla dokumentace v letech 2011, 2012 a 2016 třikrát vrácena jako vadná. Nejvyšší kontrolní úřad v červenci uvedl, že stát na přípravu jezu utratil více než 625 miliónů korun. Podle Dětí Země by měl stát další přípravu jezu u Děčína ukončit a ušetřit miliardy korun. Děti Země ale upozorňují na to, že v České republice se nedá negativní vliv jezu na přírodu kompenzovat.


Poznámka:
Je to ostuda, kdo konečně rozhodne o této strategické stavbě pro labskou vodní cestu?? MŽP již asi ne. Ochránci přírody argumentují proti jezu existencí chráněného evropského stanoviště 3270, což jsou (podle definice stanoviště) „bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodium rubri p.p. a Bidention p.p. !!
Ing. Jan Bouška, SPVEZ, z.s.