Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ČEPS se připojila k mezinárodní platformě TERRE
pro zajištění regulační energie

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a. s. se jako první evropský provozovatel přenosové soustavy (PPS) připojil k mezinárodní platformě TERRE pro výměnu regulační energie z takzvaných záloh pro náhradu. Na projektu TERRE se kromě ČEPS podílí sedm evropských provozovatelů přenosových soustav, dalších šest působí v roli pozorovatele.

Mezinárodní platforma TERRE (Trans European Replacement Reserves Exchange) byla spuštěna v pondělí 6. ledna a ČEPS je prvním evropským PPS, který se k ní připojil. Uvedená mezinárodní platforma má podle ČEPS sloužit k ekonomicky optimálnímu zajištění regulační energie s dostupností služeb do 30 minut v evropském kontextu.

„Spuštění platformy TERRE představuje završení několikaletého úsilí od stanovování obchodních pravidel přes vývoj IT řešení až po testování systému s účastníky trhu v Evropě,“ řekl Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS zodpovědný za energetický obchod, regulaci a dispečink.

Kromě ČEPS se na projektu TERRE podílí osm evropských PPS, mezi které patří RTE (Francie), National Grid (Velká Británie), Terna (Itálie), PSE (Polsko), REN (Portugalsko), Red Eléctrica de Espaňa (Španělsko) a Swissgrid (Švýcarsko). Dalších šest provozovatelů působí společně s Evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) v roli pozorovatele.

 


Členové (jantarová barva) a pozorovatelé (šedá barva) projektu TERRE. Zdroje: ENTSO-E

Ačkoliv je k platformě TERRE nyní připojena pouze ČEPS, další provozovatelé přenosových soustav mají brzy následovat.

„Zkušenosti s provozováním této platformy pomohou při následném vybudování zbývajících evropských platforem pro výměnu regulační energie MARI a PICASSO, na kterých se bude zajišťovat regulační energie s rychlejší dostupností,“ dodal Zbyněk Boldiš.

MARI je implementačním projektem evropské platformy pro výměnu regulační energie z ručně ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (mFRP; dříve minutové zálohy). PICASSO je obdobným projektem zaměřeným na výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (aFRP; dříve sekundární regulace).

Zdroj: oenergetice.cz ►, 8. leden 2020