Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

PXE je komoditní burzou, která nabízí konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu

Služba je určena pro kohokoli, kdo má zájem si tímto způsobem obstarat energie.

Nejvýznamnějšími odběrateli, využívajících k nákupu komodit aukcí na PXE, jsou ministerstva, kraje, města, obce, nemocnice, školy, příspěvkové organizace a další instituce státní správy, které podléhají režimu veřejných zakázek.

Aplikace mPXE - nabízí aktuální data z obchodování s elektřinou a zemním plynem na burzovní platformě PXE.

Pro koho je burza určena?

Subjekty z veřejného sektoru nemusí dle zákona o zadávání veřejných zakázek (§64 písm. c) zveřejňovat informace o nákupu energií a mohou tento nákup elektřiny a zemního plynu provést na komoditní burze PXE v jednacím řízení bez uveřejnění.

Tento způsob nákupu splňuje všechna kritéria veřejného výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Díky tomu odpadá často zdlouhavá administrativa a s ní spojené úkony.

Nákup energií je tak velmi rychlý, administrativně zcela nenáročný a nenapadnutelný jinými dodavateli. Díky široké škále dodavatelů se na komoditní burze PXE dosahuje velmi výhodných cen v konkrétní burzovní den. Výsledky burzovního shromáždění (aukce) jsou pro obě smluvní strany konečné, neměnné a jsou ihned potvrzené závěrkovým listem, který stvrzuje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu.

Pro přihlášení do aukce není striktně stanoven minimální objem poptávané elektřiny ani plynu.

Benefity pro vás

  • Úspora času a nákladů;
  • Bezpečné a transparentní prostředí;
  • Striktně prověření dodavatelé;
  • Splňujeme veškeré atributy pro nákup na komoditní burze v rámci veřejné zakázky;
  • Rychlý a administrativně jednoduchý proces výběru dodavatele energií;
  • Dodavatelé splňují veškeré podmínky dle ZZVZ, například prokázání základní a profesní způsobilosti, zjištění skutečného majitele;
  • Veškeré podklady k aukci jsou uchovávány v internetové aplikaci PARC;
  • Zázemí stabilní společnosti a tým zkušených odborníků PXE;
  • Aplikace mPXE - nabízí aktuální data z obchodování s elektřinou a zemním plynem na burzovní platformě PXE.