Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zpráva o provozu ES ČR za IV. čtvrtletí 2019

Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2019 (bude zveřejněna v I. polovině roku 2020). Výsledky za IV. čtvrtletí 2019 aspoň stručně uvádíme v komentáři ze zprávy o provozu ES ČR.

Výroba elektřiny brutto za IV. čtvrtletí 2019 klesla oproti stejnému období předchozího roku o 1,3 %. Bylo vyrobeno celkem 23,7 TWh elektřiny brutto, to je o 0,3 TWh méně než ve IV. čtvrtletí roku 2018 (údaje za IV. čtvrtletí 2018 z roční zprávy o provozu ES ČR 2018).

K poklesu došlo v listopadu a prosinci, naopak v říjnu výroba rostla. Největší meziroční absolutní změnu výroby elektřiny zaznamenaly parní elektrárny, a to pokles o 1,2TWh, tj. o 9,9 %. Klesla rovněž výroba ve fotovoltaických elektrárnách o 3,9 %.

Naproti tomu paroplynové elektrárny vyrobily o 299 GWh více, což představuje nárůst oproti stejnému čtvrtletí minulého roku o 23 %. Více vyrobily jak malé, tak i velké vodní elektrárny, celkově o 32 %. Rostla také výroba v přečerpávacích vodních elektrárnách o 14 %. Více vyrobily též jaderné elektrárny o 5,8 %, větrné elektrárny o 4,5 %, plynové a spalovací elektrárny o 1,3 %.

Meziroční pokles instalovaného výkonu parních elektráren o 3,1 %, tj. 346 MW, byl způsoben zejména odstavením zdrojů v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji.

Meziroční nárůst instalovaného výkonu větrných elektráren o 7,3 % byl způsoben spuštěním nových zdrojů v Karlovarském, Moravskoslezském, Plzeňském a Olomouckém kraji, což se projevilo i na zvýšené výrobě.

Celková tuzemská brutto spotřeba (TBS) byla 19,4 TWh, tj. meziroční pokles o 1,7 %. Z vyhodnocení salda ve IV. čtvrtletí 2019 trvá převaha exportu nad importem. Meziročně se záporné saldo téměř nezměnilo.

Spotřeba ve IV. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla nejvíce ve Středočeském kraji o 1,6 %, tj. o 35 GWh, naopak klesla nejvíce v Moravskoslezském kraji o 4,5 %.

Spotřeba elektřiny domácností byla meziročně o 1 % vyšší. Největší nárůst byl zaznamenán opět ve Středočeském kraji, a to o 3,2 %, a největší pokles v hlavním městě Praze o 0,8 %.