Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Povodí Vltavy: Ve vodních nádržích je vody dost

Vodní nádrž Švihov sloužící také jako zdroj pitné vody pro hlavní město a okolí je v současné době naplněna na 90 procent. Informoval o tom dnes generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala s tím, že neočekává žádná omezení na dalších vodárenských nádrží v působnosti Povodí Vltavy.

Vodní dílo Švihov (Želivka) – největší vodárenská nádrž v České republice

„Ve vodních nádržích je vody dost,“ konstatoval Kubala a dodal, že veškeré nádrže jsou naplněné a připravené plnit své funkce. Jedinou výjimkou je podle Kubaly přehrada Orlík, která byla ale uměle částečně vypuštěna vzhledem k plánovaným pracím, například na prodloužení a zvýšení kapacity tamního lodního výtahu. Příznivé počasí v průběhu zimy ale umožnilo realizovat tyto práce v mírném časovém předstihu, takže Orlík se již v současné době opět napouští a voda v něm již představuje 65 procent objemu celého zásobního prostoru. V nejbližších dnech dosáhne přitom hladina v Orlíku 76 procent, což je již úroveň zajišťující plavbu.

Letošní plavební sezóna ještě nebyla zahájena, takže mimo provoz je zatím celá vltavská vodní cesta. Na ní je aktuálně umožněno pouze proplavování lodí v úseku od Prahy do Mělníka, avšak pouze pro nákladní dopravu a lodě bez pasažérů, v době mezi 7.00 až 15.00 hodinou.

Na současné omezení v souvislosti s pandemií koronaviru bylo podle Kubaly Povodí Vltavy připraveno, takže všechny činnosti, které podnik standardně zabezpečuje, běží i nadále. Částečná omezení se týkají jen administrativy. Povodí Vltavy zatím neuvažuje o uzavření sportovního plavebního kanálu v Tróji ani o omezení veslařů na Vltavě.


Sportovní plavební kanál v Tróji
 
Zdroj: nase-voda.cz ►, 20. 3. 2020
Poznámka:
Příznivý stav vody v nádržích je rovněž dobrá zpráva pro vodní elektrárny vč. MVE.
výtah z článku Ing. Jan Bouška (SPVEZ)