Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Povodí Moravy těží sedimenty z VD Koryčany

Vodní dílo Koryčany bylo uvedeno do provozu v roce 1963. Celkový objem nádrže je 2,5 miliónů m3 vody. Nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního průtoku, snížení povodňových průtoků a výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně.

Povodí Moravy, s. p. odstraní sedimenty z konce vzdutí vodní nádrže Koryčany ve Zlínském kraji. Odstranění sedimentů navýší zásobní prostor nádrže na konci vzdutí a povede ke zlepšení kvality vody v nádrži, která je využívána pro úpravu na vodu pitnou. Práce začaly letos v únoru a potrvají do května 2020.


VD Koryčany

Povodí Moravy, s. p. odtěží z přítokové části vodní nádrže Koryčany sedimenty. Plocha o rozloze asi 6,5 hektarů je zaplněna sedimenty, které zmenšují objem zátopy. Vodohospodáři s pomocí bagrů plánují z části nádrže v závislosti na hydrologické situaci odstranit až 40 tisíc tun sedimentů. „Na základě podrobných průzkumů jsme zjistili, že v zátopě mezi mostem přes Kyjovku a koncem vzdutí se nachází v průměru téměř metr vysoká vrstva sedimentů. Odstranění sedimentů nepřispěje jen ke zvýšení zásobního prostoru, ale především bude mít pozitivní vliv na kvalitu vody, protože sedimenty uvolňují látky, které mohou vést například k masivnímu rozvoji sinic v letních měsících. Protože se jedná o vodárenskou vodní nádrž, je pro nás, obzvlášť nyní v období klimatické změny, kvalita vody a její množství zcela zásadní,“ vysvětluje význam opatření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.


Povodí Moravy těží sedimenty z VD Koryčany

Provedené rozbory dokazují, že sedimenty z vodní nádrže splňují podmínky pro uložení sedimentů formou terénní úpravy nebo pro uložení na zemědělskou půdu. Sedimenty pak dodají půdě potřebné živiny. Těžbu sedimentů z vodní nádrže Koryčany Povodí Moravy, s. p. provádí v době, kdy dokončuje rekonstrukci hráze vodního díla. Využívá tak snížené hladiny vody v nádrži. Při stávající nižší hladině v průběhu rekonstrukce poskytuje vodní nádrž ochranu až před stoletou povodní, požadované dodávky surové vody pro vodárenské účely a současně s tím umožňuje i odbahnění a úpravu dna části zátopy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o těžbu sedimentů ve vodní nádrži, která slouží pro vodárenské účely, probíhají veškeré práce za přísných bezpečnostních podmínek, tak aby nedošlo ke kontaminaci vody. „V okolí nádrže je vymezeno pásmo hygienické ochrany I. a II. stupně, proto všechny činnosti, technologie, materiály apod. musí odpovídat požadavkům předepsaným pro tato pásma. Velmi pečlivě kontrolujeme, aby nedošlo k znečistění vody. Jsme velmi rádi, že se nám navzdory všem problémům při přípravě a schvalování akce podařilo těžbu sedimentů zahájit a jsme přesvědčeni, že po jejich odtěžení bude nádrž opět kvalitně plnit svoji nenahraditelnou vodárenskou funkci," doplňuje Gargulák.

Hlavním účelem přehrady je akumulace vody pro skupinový vodovod, snížení rizika povodňových průtoků a rovněž zajištění trvalého minimálního průtoku. Sypaná hráz se středním jílovým těsněním má výšku nade dnem 20 m, délku 180 m a šířku koruny 8,5 m. Délka přehrady je 1 800 m, zatopená plocha činí 35 ha a objem zadržované vody 2,5 mil. m3.

Vodní elektrárna, má jednu turbínu typu Bánki o výkonu 0,036 MW. Nad a pod přehradou jsou umístěny vodoměrné stanice. Vzhledem k použití vody na pití je v nádrži zákaz koupání a rekreace a celá přehrada leží v hygienickém ochranném pásmu 1. stupně.