Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zelený vodík - „čistá“ výroba vodíku s možností zpětné konverze

Intenzivní využívání obnovitelných zdrojů energie přináší kromě nesporných pozitiv i nové výzvy. Výkyvy produkce elektrické energie, které jsou typické pro obnovitelné zdroje elektřiny, je třeba vyrovnávat, aby byla zachována stabilita distribuční sítě. Vodík představuje perspektivní způsob, jak nadbytečnou energii ukládat a následně rekuperovat či jinak efektivně využít. ČEZ sází na výrobu zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů energie.

Čistou metodu výroby vodíku představuje zejména elektrolytický rozklad vody, kdy dochází k uvolnění kyslíku a vodíku za pomoci okamžitých přebytků elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Elektrolýza je v současné době považována za nejslibnější metodu výroby vodíku rozkladem vody, a to zejména díky vysoké efektivitě konverze, intenzitě a technologické jednoduchosti procesu v porovnání s alternativními způsoby (termochemickými procesy či fotokatalýzou).

Až 60 kilogramů zeleného vodíku za hodinu vyrobí vysokoteplotní elektrolyzér, který postaví konsorcium šesti firem v areálu rafinérie obnovitelných paliv v Rotterdamu. Jedním z realizátorů ambiciózního projektu s výkonem 2,6 MW je i společnost Sunfire, v níž Skupina ČEZ vlastní minoritní podíl přes Inven Capital. Společnost Sunfire, se specializuje na ekologickou výrobu energie a energetických produktů, jako je zelený vodík či syntetické plyny a paliva. Na výstavbu elektrolyzéru přispěla Evropská unie částkou téměř sedm milionů eur.

Nejlehčí a vysoce reaktivní plyn – vodík – není zdrojem energie, ale jejím nosičem. Může být vyráběn z různých zdrojů. Na elektrolýzu obecně dnes připadají zhruba 4 % světové produkce vodíku. Vyrobený vodík může být využit různými způsoby, například spalováním v motoru či turbíně, metanizací, nebo ke zpětné přeměně na elektrickou energii v palivových článcích. Masovému využívání vodíku jako nosného prvku energetické sítě doposud brání technické problémy i absence nezbytné infrastruktury. V posledních letech je však patrný posun jak ve výzkumu a vývoji vodíkových technologií, tak na poli strategicko-politickém.

Hlavní výhodou vysokoteplotní elektrolýzy je vysoká účinnost konverze. Vysokoteplotní elektrolyzér s pracovním názvem MULTIPLHY bude prvním více megawattovým zařízením svého druhu na světě. Vznikne v areálu rafinérie obnovitelných paliv finské společnosti Neste v Rotterdamu, která vyrobený vodík využije přímo v provozu. Výstavba elektrolyzéru v režii Sunfire začne v roce 2021, výroba by se měla spustit do poloviny roku 2022. Součástí napojeného výzkumu a vývoje bude i možnost do budoucna výkon elektrolyzéru navýšit až na 100 MW.


Rafinerie firmy Neste v Rotterdamu

„Cíle Evropské unie v oblasti uhlíkové neutrality představují obrovskou výzvu nejen v oblasti energetiky, ale také dopravy. Zelený vodík z obnovitelných zdrojů je jedním z klíčových řešení. Projekt MULTYPLHY představuje důležitý technologický mezikrok pro přechod k vysokoteplotním elektrolyzérům s výkonem v řádech stovek megawattů,“ říká obchodní ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti Sunfire Nils Aldag.

Projekt výstavby elektrolyzéru MULTIPLHY získal 6,9 milionů eur (přes 190 milionů korun) z fondů evropského programu na podporu palivových článků a vodíku (FCH 2-JU) v rámci Horizon 2020, další finance poskytly Francie, Německo, Finsko a Lucembursko. Celková hodnota projektu MULTIPHLY činí přibližně 10 milionů eur.

Zdroje:
technickytydenik.cz ►
solarninovinky.cz ►
Ing. Jan Bouška (SPVEZ)