Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

SAV: Možností řešit hydrologickou situaci v ČR je celá řada

Vzhledem k neustále se zhoršující hydro-meteorologické situace zformuloval Spolek Aquarius –Vodnář (SAV) pět základních bodů k přístupu k uvedené problematice.

Neustále stejné argumentace, létající po sociálních sítích, ve sdělovacích médiích, ve všech sférách společnosti vytvářejí obavy, že pokud se strategie rozhodne ke zvětšování podílu vodních ploch v krajině, „kde se pak pro tyto útvary vezme voda” nebo že se hodlají „betonovat koryta”, „proč vyhazovat investice do infrastruktury vodních cest”. Společnost je některými subjekty přesvědčována o škodlivosti jezů, naopak na význam přehrad, zdrží, hydroenergie, vodohospodářskou i bezpečnostní nadstavbu, tyto drží informační embargo. Značná část společnosti přejímá názory, jak vodní poměry České republiky vyřeší pouze přírodě blízká opatření, neboť kapacita volné půdy je násobně vyšší, než suma nádrží a kaskád státu.

Zde je opravdu vhodné věřit a počítat s navrácením schopnosti zadržovat vodu v krajině, vždyť v základu o to jde. To ale také odpovídá na otázku, kde vzít „tu vodu pro ty nové vodní útvary”. K tomu zde máme plochy v intravilánech, kde „Modrozelená infrastruktura” čeká na svůj boom, neméně významné jsou potenciály v mnoha dalších činnostech. I ty se mají vykrystalizovat z níže uvedeného schématu. Společnost není odevzdána neřešitelné, hydrologické situaci. Možností je řada, jen je neochuzovat antagonistickou probírkou podle dílčích zájmů, „to ano, to ne”, ale citlivě vybírat, dle vhodnosti a potřeby. Přírodě blízká opatření jsou nutná, nikoli postačující.

Nejaktuálnější – 6. Děčínský dialog o vodě představil komplexní, aquacentristický směr, který hydrologové, meteorologové, konstruktivní ekologové a mnoho dalších odborností, budou se stále větší naléhavostí doporučovat a prosazovat, aby společnost měla šanci.

Pokud mluvíme o novém přístupu v České republice, pak:

  1. Voda a vodní poměry budou středem celospolečenského zájmu a úsilí;
  2. V ploše ČR budeme obnovovat ztracenou schopnost zádrže vody;
  3. V ploše ČR budeme rušit tepelné ostrovy vhodným vegetačním pokryvem a vodními plochami;
  4. Mezioborové spolupráce budou vycházet z bodu č. 1.;
  5. Použijí se všechna známá a dostupná opatření, přírodě blízká i technická;

Těchto několik bodů tvoří základní schéma a bezpečnou, resilientní schopnost jak se chovat z důvodu postupující klimatické periody, které „zdatně” a zatím neustále napomáhají antropogenní vlivy, které často vůbec anebo nedostatečně předjímají zhoršování vodních poměrů.

Za Spolek Aquarius -Vodnář, (SAV) Ing. Petr Vít, předseda

Zdroj: nese-voda.cz ► 18. 4. 2020