Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Celé vodní dílo Křižanovice včetně dvou vodních elektráren a vyrovnávací nádrže bylo postaveno v letech 1947 – 1953. Bylo původně zaměřeno téměř výhradně na využití vodní energie ve špičkové vodní elektrárně u obce Práčov a vodní elektrárně u vyrovnávací nádrže nad obcí Svídnice. V 60. letech, kdy nastal kritický nedostatek pitné vody, bylo rozhodnuto o využití akumulované vody také k zásobování Chrudimska a Pardubicka pitnou vodou.


Letecký pohled na přehradu Křižanovice

Dnešní využití vodního díla je následující:

Nádrž Křižanovice

 • akumulace vody pro vodárenské účely – úpravna vody Monako vodárenské skupiny Chrudim – Pardubice
 • zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Chrudimce pod nádrží a v profilu limnigrafu Svídnice
 • akumulace vody pro její energetické využití ve špičkové vodní elektrárně Práčov I. (max. 13 m3/s) a průtočné vodní elektrárně Práčov II. (4 m3/s)
 • energetické využití vypouštěné vody z nádrže Křižanovice v malé vodní elektrárně umístěné v přehradní hrázi
 • dodržení neškodného průtoku při povodních v korytě pod hrází v korytě pod hrází vyrovnávací nádrže Práčov v profilu limnigrafu Svídnice (35 m3/s, resp 45 m3/s)
 • účelové rybí hospodářství se zákazem rybolovu, koupání a vstupu do ochranného pásma

Základní technické parametry vodního díla

Hlavní přehradní hráz Křižanovice

 • Typ přímá, gravitační, betonová, trojúhelníkového profilu, kolmá k ose toku
 • Umístění na začátku úzkého skalnatého údolí zvaného Krkanka
 • Výška koruny hráze nad základovou spárou 31,7 m
 • Šířka v koruně 6,6 m
 • Šířka v úrovni základů 21,0 m
 • Délka v koruně 130,0 m
 • Kóta koruny hráze 405,82 m n. m.
 • Objem 0,416 mil. m3
 • Zatopená plocha 11,4 ha
 • Kóta hladiny* 396,10 až 404,10 m n. m.
 • Zatopená plocha 31,8 ha
 • Celkový objem nádrže 2,036 mil. m3

Přehradní hráz vyrovnávací nádrže Práčov

 • Typ přímá zemní s návodním jílovým těsnícím jádrem
 • Umístění v říčním km 30,400 na začátku obce Svídnice
 • Výška koruny hráze nad základovou spárou 11,0 m
 • Šířka v koruně 5,0 m
 • Šířka v úrovni základů 45,9 m
 • Délka v koruně 210,0 m
 • Kóta koruny hráze 311,90 m n.m.
 • Minimální zůstatkový průtok 0,48 m3/s
 • Kóta hladiny* 301,30 až 306,10 m n. m.
 • Objem 0,075 mil. m3
 • Zatopená plocha 1,9 ha

* výškový systém Balt po vyrovnání = Bpv

Vodní elektrárny:

 • Malá vodní elektrárna v přehradní hrázi je umístěna na spodní výpusti DN 600. Turbína typu Banki BK 30/18 o hltnosti 0,2 m3/s má při spádu 18,95 m instalovaný výkon 22 kW.
 • Špičková vodní elektrárna Práčov I. je umístěna na levém břehu nad obcí Práčov. V elektrárně je umístěna jedna Francisova turbína o maximální hltnosti 12 m3/s. Turbína pracuje v rozsahu spádu 75,7 – 98 m a její instalovaný výkon je 9,75 MW. Trubní železobetonový přivaděč vody DN 2400 má celkovou délku 3 158 m a končí ve vyrovnávací komoře kruhového půdorysu a celkové výšky 50,4 m. Z vyrovnávací komory je voda vedena ocelovým tlakovým potrubím DN 2000 délky 121,6 m do vodní elektrárny Práčov I.

  Strojovna elektrárny Práčov I.
 • Malá vodní elektrárna Práčov II. je umístěna v tělese vyrovnávací nádrže Práčov. Jedna Kaplanova turbína o maximální hltnosti 4,0 m3/s pracuje v průběžném provozu a při spádu 7,8 m má instalovaný výkon 0,3 MW

  Strojovna elektrárny Práčov II.
Zdroj: pla.cz ►
Poznámka:
Je zřejmé, že podobná díla by pomohla řešit sucho i ekologickou výrobu elektřiny i v současné době. Je škoda, že za posledních několik desetiletí se taková díla již nebudovala.
Ing. Jan Bouška (SPVEZ)