Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Aktuální informace o vodnosti na tocích v ČR

Současná hydrologická situace vzhledem k aktuálním průtokům vody v tocích je znázorněna v dále uvedených mapách, které denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tyto údaje jsou důležité obecně, ale též pro provozovatele malých vodních elektráren.

Následující mapy uvádí:

  • vodnost toků
  • M − denní průtoky
  • pravděpodobnost překročení

Mapa kategorie vodnosti toků ke dni 24. 6. 2020

Levá část symbolu ukazuje vodnost toků, která byla stanovena na základě srovnání aktuálního průměrného průtoku za posledních 24 hodin s dlouhodobými celoročními statistikami (M-denní vody). Pravá část zohledňuje pouze statistiku pozorovaných průtoků ke stejnému kalendářnímu dni.

M − denní průtoky

M - denní průtok je v dlouhodobém průměru dosažen či překročen po dobu M dní v roce. Hodnoty byly odvozeny z referenčního období 1981 - 2010. Hydrologické sucho nastává, je-li průtok nižší než Q355. Za stav sucha jsou tedy označena přibližně 3 % nejsušších dní.

Pravděpodobnost překročení

Symboly ukazují porovnání současného průměrného průtoku za posledních 24 hodin se všemi pozorovanými denními průtoky v daný den roku za celé období pozorování v dané stanici. Procenta udávají, kolik historických pozorování je větších než aktuální průtok.

Poznámka:
Tyto mapy ukazují, že současné deštivé období odstranilo nebezpečí sucha v ČR v nejbližším výhledu. Na řadě toků bylo dosaženo i historické maximum. Přehrady jsou naplněny a průtoky toků umožňují maximalizovat výrobu elektřiny v MVE.

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)

Zdroj:ČHMÚ ►