Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Litostroj dodá zařízení pro novou slovinskou elektrárnu Mokrice

Slovinský výrobce vodních turbín Litostroj Power ze skupiny ENERGO-PRO podepsal smlouvu s klientem HESS (Vodní elektrárny na spodní Sávě) a bude se podílet na výstavbě nové vodní elektrárny Mokrice. Dodávka zahrnuje 3 horizontální jednotky typu Bulb s oběžným kolem o průměru 4,8 m a všechny pomocné systémy. Hodnota zakázky činí necelých 19 milionů EUR.

Mokrice jsou poslední, pátou, vodní elektrárnou na kaskádě na spodní Sávě těsně před hranicemi s Chorvatskem. Instalovaná kapacita celé kaskády bude činit 187 MW, samotné Mokrice 28 MW. „Litostroj Power dodával zařízení i na všechny další projekty na této kaskádě – a to na VE Boštanj, Arto-Blanca, Krško a Brežice, takže jde o pokračování spolupráce s tímto významným slovinským klientem,“ doplňuje výkonný ředitel skupiny Energo-Pro Pavel Váňa. Projekt nové vodní elektrárny Mokrice se několikrát upravoval tak, aby splňoval všechny náročné podmínky pro naprosto ekologický provoz a nenarušil ekosystém řek Sáva a Krka.


Model turbíny pro slovinskou elektrárnu Mokrice při zkouškách

Práce na projektu začala v těchto dnech v hydrologické laboratoři Litostroj Engineering v Blansku (Česká republika). Garantovaný výkon turbín totiž musí být ještě před pokračováním prací potvrzen modelovým testem. Inženýři v Blansku tak nejprve museli navrhnout přesný model nové turbíny. Podle inženýrů z Litostroje se u projektu Mokrice jedná o velmi zajímavé řešení.

Jde o tzv. Kaplanovu turbínu, tedy typ vynalezený profesorem brněnské univerzity Viktorem Kaplanem před sto lety. Turbína pro elektrárnu Mokrice bude ale odlišná i tím, že do ní voda poteče napřímo horizontálně, ne z výšky. „Hodí se tak na místo s velmi malým spádem a velkým průtokem vody – tedy přesně pro podmínky projektu Mokrice,“ upřesňuje Pavel Váňa.

Pracovat se začalo také na návrhu a technické dokumentaci k prototypům jednotek. Poté, co bude dokumentace slovinským klientem schválena, začne Litostroj s výrobními aktivitami tak, aby zaručil konečnou kvalitu a včasné dodání. Na finalizaci celé zakázky včetně instalace a otestování má Litostroj Power 50 měsíců.

Technická data

Typ turbíny Horizontal Bulb
Počet jednotek 3
Průměr oběžného kola 4 800 mm
Nominální spád 6,4 m
Nominální průtok 166,7 m3/s
Nominální výkon 9,6 MW
Max. spád 8,4 m
Max. výkon 12,8 MW

Zdroj: litostroj-eng.com.cz ►, 27. 8. 2020