Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v Jizerských horách

Přehrada Josefův Důl je nejmladší z přehrad a zároveň největší vodárenská nádrž ve správě státního podniku Povodí Labe. Nádrž je hlavním zdrojem pitné vody pro krajské město Liberec a jeho okolí. Přehrada byla postavena nad obcí Josefův Důl pod soutokem Kamenice a Hlubokého potoka. Výstavba proběhla v letech 1976 –1982.

Přehrada slouží k:

 • akumulaci vody pro vodárenské využití v oblasti Liberecka
 • ochraně území pod nádrží před velkými vodami,
 • zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod hrází,
 • nadlepšení průtoku při havarijním znečištění vody,
 • energetickému využití zůstatkového průtoku.

Parametry nádrže:

Vodní dílo má dvě hráze, obě jsou přímé zemní s asfaltobetonovým těsněním na návodním líci a mají shodnou délku v koruně 360 m.

 • Zatopená plocha (731,00 m n.m.): 130,1 ha
 • Zásobní objem (704,00-731,00 m n.m.): 19,133 mil. m3
 • Ochranný objem (731,00-733,20 m n.m.): 2,975 mil. m3
 • Celkový objem (ke kótě 733,20 m n.m.): 22,628 mil. m3
 • Sdružený objekt je železobetonová věž vysoká téměř 60 m. V něm jsou umístěny spodní výpusti ústící do odpadního tunelu. Do odpadního tunelu je přibližně v polovině jeho délky zaústěna i šachta bezpečnostního přelivu
 • Malá vodní elektrárna s jednou Francisovou turbínou, instalovaným výkonem 147 kW a spádem 37,4 m je umístěna v dolní strojovně sdruženého objektu.
Umístěním myšího kurzoru do obrázku dojde k jeho změně
[1/2] Hlavní hráz přehrazuje údolí řeky Kamenice, její výška je 44 m nad základovou spárou
[2/2] Vodní dílo má dvě hráze, obě jsou přímé zemní s asfaltobetonovým těsněním na návodním líci a mají shodnou délku v koruně 360 m


Situace přehrady Josefův důl na Kamenici v Jizerských horách


MVE 1x Francisova turbína, instalovaný výkon 147 kW, spád 37,4 m