Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Zelení v Evropě nechtějí ani vodní elektrárny. Jde o extrémní stanovisko

Na 150 environmentálních nevládních organizací podepsalo společný manifest s názvem „Zastavte novou vodní energetiku v Evropě“, v němž vyzývají orgány EU, aby ukončila podporu budování vodních elektráren v Evropě. Z České republiky petici podepsala nezisková organizace Arnika.

Proti dokumentu se v tiskové zprávě ohradil Sektor malých vodních elektráren Evropské federace pro obnovitelné energie (EREF): „Bráníme se proti tomuto jednostrannému dokumentu, který zastává nepotřebnou a extrémní pozici založenou na zastaralém pohledu signatářských společností.“

„Tento takzvaný manifest diskredituje dlouholetou společnou práci a snahu udržitelných, lokálně integrovaných společností malých vodních elektráren, často spoluvlastněných družstvy, vesnicemi nebo rodinnými společnostmi,“ uvádí EREF a dodává: „Tento manifest bohužel pramení ze zastaralých opatření nevládních organizací, které jsou často kritizovány za jejich tíhnutí k velkým podnikům a za přijímání příspěvků velkých aktérů bez podrobného zkoumání.“

Moderní malé vodní elektrárny jsou plně v souladu s environmentálními cíli Brusel, 26.října 2020. Manifest Zastavte novou vodní energetiku v Evropě, podepsaný environmentálními nevládními organizacemi, je proti stavbě nových vodních elektráren v Evropě a naznačuje, že existuje konkrétní škodlivý dopad malých vodních elektráren na životní prostředí.

Sektor malých vodních elektráren Evropské federace pro obnovitelné energie (kapitola SHP, EREF) a její členové, národní (malé) asociace vodní energie členských států EU, se vehementně brání proti tomuto jednostrannému dokumentu, který zastává nepotřebnou a extrémní pozici založenou na zastaralém pohledu signatářských společností. Sektor malých vodních elektráren není ochoten být použit jako obětní beránek a bránit majoritní zdroje znečišťování v naší ekonomice, které degradují kvalitu naší vody a související fauny mnohem více, než by kdy mohl sektor malých vodních elektráren.

Malá vodní energetika splnila do velké míry svůj úkol, neboť moderní vodní energetika je plně v souladu se striktním režimem evropské Rámcové směrnice o vodách.

V roce 2018 zastávala vodní energie 13% generování elektřiny v Evropě, což z ní činí největší zdroj obnovitelné energie, před větrnou a solární energií. Nicméně v budoucnosti bude význam odvětví vodní energie založen méně na kvantitě a více na kvalitě elektřiny. Elektřina z hydroelektrické energie je uhlíkově neutrální, konstantně dostupná a obnovitelná. Z toho důvodu zejména vodní energie malých rozměrů převezme systém stabilizující úkoly na úrovni nízkého a středního napětí v decentralizovaném evropském systému dodávek energie, navíc k jednoduché výrobě elektřiny. Společenský přínos vodní energie, kromě výroby domácí, ke klimatu šetrné a zdroje šetřící energie, tradičně zakotvená vodní energie také poskytuje další služby, jako je ochrana proti povodním, sběr odpadu a jeho likvidace, údržba vodních toků, atd.

Zdroje:
prumyslovaekologie.cz ►, 1. 12. 2020| autor: Martina Jandusova
Tisková zpráva EREF ►
Prof. Dr.-Ing. Markus Zdrallek, Přínos malých vodních elektráren k bezpečné a nákladově efektivní dodávce elektřiny v Německu, k dispozici v němčině ►.