Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Experti varují před ztrátou energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR

Think-tank Realistická energetika a ekologie se kriticky vyjádřil k množícím se hlasům českých politiků i různých aktivistů, kteří se vyslovují pro to, aby hnědé uhlí už po roce 2033 nebylo využíváno pro českou energetiku a teplárenství. Nahradí ho tzv. obnovitelné zdroje?

Ne. Nepravidelná produkce z obnovitelných zdrojů energie (OZE) závisících na klimatických podmínkách se totiž míjí s vrcholy poptávky spotřebitelů v nejexponovanějších chladných měsících roku.

Do konce roku 2022 také kvůli přísným ekologickým normám skončí nebo bude zásadně omezena výroba řady uhelných elektráren s kapacitou 3 600 MW. Pak už nebude kapacita na export elektřiny z ČR z emisních zdrojů a skončí tak dlouholetá debata o etičnosti tohoto vývozu.

Spolek realistů vyzval politiky, aby v souladu s platnou Státní energetickou koncepcí bezodkladně přijali rozhodnutí zachovat, případně i posílit jadernou energetiku jako jediné známé stabilní, funkční, dlouhodobé a finančně efektivní zajištění nejen energetické, ale i celkové ekonomické bezpečnosti, prosperity průmyslu a všech obyvatel České republiky.

Plný text stručného souhrnu stanoviska spolku zveřejněný v Hospodářských novinách 25. 2. 2021.

Zdroj: realisticka.cz ►, 22. 2. 2021
Poznámka:

Výtah z textu stanoviska spolku zveřejněný v Hospodářských novinách 25. 2. 2021:

Jak v ČR, tak i na nejvyšší úrovni EU bychom se měli urychleně přestat obelhávat tím, že OZE považujeme za zcela ekologicky čisté proto, že se záměrně zapomíná na jejich výrobu, výstavbu a nezbytnost recyklace. Je to typický příklad pro politicko-ideologický přístup s nesmírně závažnými následky.

I když se Česká republika např. po vzoru Nizozemska rozhodne nejen obnovit JE Dukovany, ale vybudovat i další jaderné bloky, nebude to reálně před rokem 2040. Do té doby pravděpodobně čeká Českou republiku i celou Evropu řada velmi kritických situací. V tomto období asi skončí životnost všech čtyř jaderných bloků v Dukovanech s instalovanou kapacitou 2 040 MW a dodnes nemáme žádné rozhodnutí o jejich náhradě. Stejně tak kvůli emisním limitům skončí příslušná kapacita uhelných elektráren. Kumulativně má skončit kolem roku 2038-2040 zhruba 45 % současné instalované kapacity elektrických zdrojů včetně OZE.

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)