Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Energetický mix ČR za období od 6. 3. 2021 do 16. 3. 2021

Stojí za to podívat se na výrobu elektřiny v závislosti na druzích paliva, dále na denním podílu OZE, na kolísání ceny elektřiny na denním trhu podle dat společnosti ENTSO-E a konečně i na vývoj kurzu elektřiny na energetické burze v Praze.

Z tohoto grafu je vidět absolutní závislost energetického mixu ČR na jaderné energii, uhlí a zemním plynu.

Zajímavý je i podíl OZE na př. dne 16. 3. 2021, který dosahuje v součtu celkem 15 % podíl.

Další graf ukazuje cenu elektřiny v EUR/MWh na denním trhu v jednotlivých dnech od 6. 3. do 16. 3. 2021.

Dlouhodobý vývoj kurzu cen elektřiny v EUR/MWh podle grafu energetické burzy v Praze od 1. 1. 2019 do současnosti tj. do 15. 3. 2021 ukazuje na prudký vzrůst cen elektřiny od listopadu 2020.

Poznámka:
Lze vyřadit uhelnou energetiku, nahradit ji nově vybudovanými plynovými zdroji a čekat na rozhodnutí o stavbě nových jaderných bloků bez rizika ohrožení energetické soběstačnosti ČR??

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)