Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Jaderné elektrárny v New Jersey získaly prodloužení podpory za bezemisní výrobu elektřiny

Rada pro veřejné služby v New Jersey (BPU) se jednohlasně shodla na prodloužení podpory jaderných elektráren Hope Creek a Salem. Obě elektrárny tak mohou další tři roky čerpat certifikáty za bezemisní výrobu elektřinu.

Tři jaderné bloky provozované společností Public Service Enterprise Group (PSEG) byly v roce 2019 licencovány podle zákona o nulových emisích. Ten je v New Jersey platný od roku 2018. Zákon umožňuje státu uznat a kompenzovat způsobilost jaderných elektráren při bezemisní výrobě elektřiny.

Licence, jejíž hodnota je přibližně 300 milionů dolarů, zajistí elektrárnám budoucí provoz, dodala rada BPU. Elektrárny zajišťují více než 90 % bezemisní výroby elektrické energie v New Jersey a bezmála 38 % celkové výroby elektřiny.

Při přijetí rozhodnutí byla zohledněna účast akcionářů i široká škála tržních sil. Mezi těmi byla i role jaderné energetiky při plnění ekonomických a environmentálních cílů New Jersey. Do závěrečného hodnocení byly promítnuty i aspekty údržby elektráren a finanční důsledky jejich případného uzavření.


Jaderné elektrárny Hope Creek a Salem

„Priority dnešního rozhodnutí byly zaměřeny na veřejné zdraví a naše životní prostředí tím, že zajistí nezvýšení emisí v důsledku uzavření jaderných elektráren. Tím, že udržíme jaderné elektrárny v chodu, také zajistíme stabilizaci elektrické rozvodné sítě v New Jersey. Mimo to elektrárny zajišťují pracovní pozice pro 1000 obyvatel a tím pomáhají státní ekonomice v době pandemie COVID-19,“ sdělil prezident společnosti BPU, Joseph Fiordaliso.

Společnost PSEG na konci minulého roku požádala o tříleté prodloužení certifikátů, které původně pokrývaly období do roku 2022. Hlavním důvodem žádosti je zhoršování energetického trhu a pokles tržních cen na nižší hodnotu, než byla dříve očekávána.

Stát New Jersey uvedl záměr zachovat bezemisní zdroje energie a do roku 2050 zvýšit jejich zastoupení na 100 %. Tyto cíle zveřejnila společnost PSEG ve své hlavní energetické zprávě a plánu o globálním oteplování. Současný závěr rozšíření licencí nulových emisí pro jadernou energetiku jen odráží státní snahy při transformaci energetiky.

„Dnešní akce BPU odlehčily životní prostředí, ušetřily pracovní místa, ale také pomohly nenavyšovat ceny energií,“ dodala BPU.

Jaderné bloky v elektrárně Salem jsou tlakovodní reaktory s celkovým instalovaným výkonem přesahujícím 2 400 MWe. Bloky jsou v komerčním provozu od roku 1977 a 1981, přičemž jejich provozní licence vyprší v roce 2036, resp. 2040. Jaderná elektrárna Hope Creek disponuje jedním varným reaktorem o výkonu 1 240 MWe. Ten je v komerčním provozu od roku 1986 a jeho provoz je licencovaný do roku 2046.


Instalovaný výkon podporovaných jaderných elektráren v USA dle jednotlivých států.
Zdroj: U.S. Energy Information Administration

Program na podporu jaderných elektráren ve Spojených státech již využívá pět států. Mezi těmi je New York, Illinois, Connecticut, New Jersey a Ohio. Cenové zvýhodnění je založeno na zavedení certifikátů bezemisní výroby, které mají odrážet i environmentální náklady emisí oxidu uhličitého.

„Rozhodnutí BPU zdůrazňuje silnou vedoucí pozici New Jersey při řešení problematiky klimatických změn a splnění agresivních klimatických cílů navržených Bidenovou administrativou,“ informovala Maria Korsnick, prezidentka a generální ředitelka US Energy Institute.

Zdroj: oenergetice.cz ►, 5. květen 2021, Pavel Suk