Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce koruny hráze přehrady Pastviny

Hradec Králové, 19. 5. 2021 –Povodí Labe zahájilo na přehradě Pastviny na Divoké Orlici rekonstrukci koruny hráze. Po dobu rekonstrukce bude hráz vodního díla zcela uzavřena. Přehrada Pastviny byla vybudována v letech 1933 –1938.

Přes korunu hráze vede komunikace spojující oba břehy. Šířka koruny hráze je proměnlivá, nad korunovými bezpečnostními přelivy je mostovka šíře 4,15 m a v druhé polovině hráze je široká 6,7 m. Na koruně hráze je kromě strojovny návodních uzávěrů a rychlouzávěru přivaděče na vodní elektrárnu také komunikace, chodníky po obou stranách, zábradlí, veřejné osvětlení a v místě návodního chodníku jsou vedeny inženýrské sítě.


Hráz přehrady Pastviny na Divoké Orlici

Šířkové uspořádání koruny hráze je nevyhovující a její technický stav není dobrý, protože poškozenou izolací a nevyhovujícími odvodňovači dochází k pronikání srážkové vody do konstrukce koruny hráze. Návodní i vzdušní strana římsy je značně hloubkově popraskaná s množstvím vápenných výluhů, zábradlí na koruně hráze neodpovídá požadavkům současných norem.

Cílem rekonstrukce je odstranění výše popsaných problémů. Dojde tedy k odstranění stávajících konstrukčních a nosných částí koruny hráze včetně přemostění nad bezpečnostními přelivy. Nová konstrukce bude rozšířena a na koruně hráze bude zřízena dvouproudá komunikace šířky 5,0 m a dva chodníky šířky 1,0 m.

Kompletně bude realizováno nové odvodnění koruny hráze, hydroizolace, zábradlí a osvětlení. V rámci rekonstrukce budou též obnoveny a doplněny prvky pro sledování některých veličin důležitých z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu. Rekonstrukci provede firma STRABAG Rail, a.s.za 59,9 mil.Kč bez DPH. Akce bude spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“. Předpoklad ukončení rekonstrukce je listopad 2022.

Vodohospodářský provoz na přehradě rekonstrukcí nebude zasažen, spodní výpusti budou během stavby plně funkční a MVE poběží v obvyklém režimu. V případě velkých vod se počítá se zachováním funkčnosti korunových přelivů i během stavby.

Rekreační využití nádrže nebude dotčeno, během stavby se počítá se snížením hladiny pouze o 1 m, což je běžná letní hladina (mimo jarních měsíců). Od 1. 6. 2021 však bude uzavřena hráz vodního díla a přilehlé parkoviště na levém břehu. Žádáme veřejnost o respektování omezení, která budou na místě vyznačena.

Zdroj: pla.cz ►, 19.5.2021 –Povodí Labe, Hana Bendová, tisková mluvčí