Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Modernizační fond přináší revoluci v OZE

„Veleúspěšný program Nová zelená úsporám bude dále pokračovat. Jeho podmínky zveřejníme v průběhu června. Příjem žádostí bychom chtěli spustit během září,“ oznámil nedávno ministr životního prostředí Richard Brabec. Na přelomu května a června by také resort měl oznámit podmínky pro čerpání dotací z první ostré výzvy na nové FVE z Modernizačního fondu..

Asi největší novinkou v dotacích pro obnovitelné zdroje energie (OZE) je Modernizační fond. Je určen pro investice do čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci energetiky.

Do roku 2030 bude možné z něj čerpat minimálně 150 miliard korun. SFŽP ČR zjišťoval v tzv. předregistračních výzvách přijímaných během března t.r. zájem u tří z devíti programů Modernizačního fondu, konkrétně v programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).

„Modernizační fond je nutné vnímat skutečně jako fond, nikoliv jako program. Nemá stanovenu pevnou alokaci, přidělování disponibilních prostředků probíhá v několika úrovních podle povahy investic, rozhodujícím partnerem je pro nás Evropská investiční banka a klíčový je trh s povolenkami“, říká ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman, jenž Modernizační fond administruje.

V rámci první tzv. předregistrační výzvy spuštěné na začátku roku se v rámci Modernizačního fondu bylo přijato 8 359 projektových záměrů na výstavbu nových fotovoltaických elektráren s investičními náklady přes 700 miliard korun.

„Do poloviny roku bychom chtěli zveřejnit harmonogram výzev pro žadatele včetně základních kritérií podpory, a u těch oblastí, kde z formální komunikace s Evropskou komisí nebude indikován žádný problém, chceme zahájit administraci žádostí co nejdříve,“ dodává Valdman.

„Modernizační fond představuje malou revoluci v rozvoji solární energetiky v Česku. Umožní rozvoj výroby energie ze slunce nejen na střechách, ale i na fasádách, brownfieldech či úplně nově pomocí agrovoltaiky či komunitní energetiky. Na přípravě podmínek pro Modernizační fond se CAFT aktivně ve spolupráci s Komorou OZE podílel,“ dodává předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT).

Kde získat další informace?

Komora OZE společně se zástupci Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a partnery pořádá webinář, který proběhne ve čtvrtek 3. června od 13 hodin. Během programu budou představeny první tři vyhlášené programy Modernizačního fondu: HEAT, ENERG ETS a především RES+.

Zdroj: solarninovinky.cz ►, 14. 5. 2021

Výtah z článku Ing. Jan Bouška (SPVEZ)