Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Energetický mix v Německu 2020 a výroba elektřiny

Podíl energetických zdrojů na čisté výrobě elektřiny, 50,5 % obnovitelných energií ve skladbě elektřiny. Rok 2020 byl rokem obnovitelných energií. Podíl větrné energie, fotovoltaiky, vody a biomasy v německé skladbě elektřiny poprvé překročil hranici 50 %

Podle výpočtů Fraunhofer ISE letos obnovitelné energie vyprodukovaly 50,5 % německé kombinace elektřiny. Wind, sun & Co. tak poprvé získaly převahu nad fosilními elektrárnami. V roce 2019 činil podíl zelené elektřiny pouze 46 %.

V roce 2020 bylo s 246 terawatthodinami (TWh=106 MWh) vyrobeno o 3,4 % více zelené elektřiny než v předchozím roce a o 103 % více než před 10 lety.

Čistá výroba elektřiny v Německu se mírně snižuje po mnoho let a v roce 2020 [s 488 TWh] se ve srovnání s předchozím rokem snížila o 5,4 %.

Větrná energie bude v roce 2020 nejvíce přispívat k úspěchu zelené elektřiny, která v Německu vyrobila více než čtvrtinu [27 %] veškeré elektřiny. Na jaře a na podzim zajistilo bouřlivé počasí výjimečně vysoký výnos větrné energie. V letošním roce bylo vyrobeno celkem 131,7 TWh zelené elektřiny, což je téměř o 4,7 % více než v loňském roce. S letošním výsledkem si vítr upevnil pozici nejdůležitějšího zdroje energie ve skladbě elektřiny, protože německé větrné turbíny vyráběly mnohem více elektřiny než jakýkoli konvenční zdroj a dokonce více než lignitové a černé uhlí dohromady. Měsíc s nejvyšší výrobou byl únor s 20,6 TWh, ve kterém se podíl větrné energie ve směsi elektřiny zvýšil na 45 %. Nejsilnějším dnem byl 22. února 2020 s maximálním větrným výkonem přes 46 000 MW.

Léto s nadprůměrným slunečním svitem také vytvořilo nové rekordy ve fotovoltaice . Díky 50,7 terawatthodinám [TWh] vyrobily solární systémy v roce 2020 více elektřiny než kdykoli předtím. Za příznivého počasí došlo ve srovnání s předchozím rokem ke zvýšení výroby elektřiny ze solární energie o 6,7 %. Díky 10,4% podílu na celkovém německém energetickém mixu je fotovoltaika pátým nejdůležitějším zdrojem po zemním plynu a před černým uhlím. Podle německé meteorologické služby měl rok 2020 nejslunnější jaro od začátku záznamů v roce 1951, které od května do července umístily fotovoltaiku na druhé místo v německém mixu elektřiny. Výnos solární energie byl obzvláště vysoký v dubnu, květnu a červenci, každý s více než 7 TWh měsíčně.

Čistá výroba elektřiny z vodní energie byla v výši 18,3 TWh opět pod hodnotou předchozího roku [20,6 TWh]. Roční dodávka energie z vodních elektráren se kvůli povětrnostním podmínkám po celá léta pohybovala kolem hodnoty 20 TWh, protože instalovaný vodní výkon se málo mění.

Výroba elektřiny z biomasy také zůstává na stejné úrovni asi 6 let. V roce 2020 bylo z biomasy vyrobeno přibližně 45,5 TWh elektřiny. Ve srovnání s rokem 2019 [43,9 TWh] se hodnota zvýšila přibližně o 3,7 % a biomasa se ve skladbě elektřiny umístila na 6. místě před černým uhlím.

Důvodem nového rekordního roku zelené elektřiny je zvýšená výroba obnovitelných energií, silný přírůstek v mixu elektřiny je částečně způsoben poklesem spotřeby elektřiny kvůli jarním coronavirovým omezením společnosti. Jak klesala poptávka z průmyslu, klesala i poptávka po elektřině. Někteří provozovatelé museli podstatně omezit svou konvenční výrobu elektřiny, protože obnovitelné zdroje energie mají při dodávkách energie přednost. S tím spojené nízké ceny elektřiny učinily mnoho elektráren na hnědé uhlí nerentabilními, které kvůli vysokým nákladům na emise CO2 již fungují na hranici ekonomické efektivity. Podíl hnědého uhlí ve skladbě elektřiny klesl v roce 2020 na 16,8 %. V roce 2019 to bylo necelých 20 %. Také výroba elektřiny z černého uhlí prudce klesla. V roce 2020 bude mít pouze podíl 7,3 %. Německé uhelné elektrárny vyrobily celkem 118 TWh. To je pokles o 22 % ve srovnání s předchozím rokem [151 TWh]. Lignit přesto zůstává druhým nejdůležitějším zdrojem energie ve skladbě elektřiny.

Vzhledem k vysokým emisím a pro nižší náklady na oxid uhličitý zemní plyn si vynutil u elektráren „přechod na jiné palivo“ z uhlí na zemní plyn, který se konal v roce 2020. Německé plynové elektrárny zvýšily produkci na 59 TWh, což jim přineslo nárůst o 11,8 % ve srovnání s předchozím rokem [53 TWh].

Došlo také k poklesu čisté výroby elektřiny z jaderných elektráren, což lze připsat odstavení jaderné elektrárny Philippsburg 2. Výroba [60,9 TWh] poklesla ve srovnání s předchozím rokem o 14,2 %, ale přesto si zajistila třetí místo ve skladbě elektřiny.

Zdroj: strom-report.de ►,
Zdrojem dat je výpočet provedený společností Fraunhofer ISE na základě informací od společností 50 Hertz, Amprion, Tennet, TransnetBW, Destatis a EEX. Jsou uvedena čistá data elektráren pro veřejné zásobování elektřinou.