Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dvě vyřazené uhelné elektrárny budou i nadále stabilizovat německou soustavu

Německo má za sebou již dvě kola aukcí, jejichž cílem je poskytnout provozovatelům uhelných elektráren finanční motivaci k ukončení jejich provozu před koncem jejich životnosti. Vyřazené staré uhelné bloky však mohou po jistých úpravách i nadále sloužit, a to jako prvky pro stabilizaci provozu tamní soustavy.

Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur v tomto týdnu schválil plány na konverzi generátorů uhelných bloků Westfalen E a Heyden 4, jež by na základě úspěšné účasti v aukci měly přestat prodávat elektřinu na trhu ke konci letošního roku, na synchronní kompenzátory. Zařízení uhelných elektráren tak najde využití i po ukončení výroby elektřiny, a to v podobě poskytování jalového výkonu pro řízení napětí v soustavě.

Oba bloky budou poskytovat pouze jalový výkon, a mohou být tedy relativně snadno přeměněny v synchronní kompenzátory. Při jejich běhu není nutné spalovat uhlí, čímž je podle regulátora zachován smysl snižování emisí.

Klíčovým pro stabilizaci soustavy je především blok Heyden 4, který bude muset být připraven dodávat do sítě dostatek jalového výkonu nejpozději na jaře příštího roku. Ke konci letošního roku totiž ukončí dodávku spolu se svým provozem jaderná elektrárna Grohnde a s koncem zimního období, které je tradičně větrnější než léto, by napětí v síti mohlo dosahovat kritických úrovní.

Podle provozovatele tamní části německé přenosové soustavy, společnosti TenneT, a společnosti Uniper, jež uhelný blok provozuje, nebude možné konverzi bloku na synchronní kompenzátor provést včas, nejbližší možný termín je říjen 2022. Stavební práce totiž mohou být vykonávány pouze při dostatečně silných povětrnostních podmínkách, kdy je v regionu dostatek výkonu. Realizace projektu letos na podzim není možná vzhledem k časové náročnosti jeho přípravy.

Blok tak bude podle regulátora převeden do systémové rezervy jakožto regulační prvek nezbytný pro poskytování jalového výkonu. Německý regulátor schválil přechodné období do září příštího roku, poté může být blok přeměněn na synchronní kompenzátor.

Zdroj: oenergetice.cz ►, 3. 6. 2021
Vysvětlivka:
Synchronní kompenzátor=přebuzený synchronní stroj (generátor), který je využíván pro kompenzaci účiníku v síti, protože pak vykazuje kapacitní charakter. Synchronní kompenzátor je připojen k napájecí střídavé síti a pracuje naprázdno. Je-li přebuzen dodává do elektrizační soustavy jalový výkon, jde tedy o mechanickou kompenzaci účiníku. Kompenzací jalového výkonu dochází zároveň k plynulé regulaci elektrického napětí v rozvodné síti. Účiník představuje vzájemný fázový posun proudu vůči napětí. Podrobněji např. článek „Kompenzace a zemní spojení“ svetenergie.cz ►

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)