Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ČEPS odklízí spadlé vodiče vedení na D2 u Břeclavi, přenos elektřiny ovlivněn není + Doplněno +

Extrémní meteorologické podmínky dnes v nočních hodinách způsobily zhroucení osmi stožárů přeshraničního vedení V497 ve směru na Slovensko. Na dálnici D2 u Břeclavi leží na zemi spadlé vodiče vedení,  dálnice byla proto oboustranně uzavřena.

Společnost ČEPS situaci intenzivně řeší, k odstranění vodičů z dálnice by mělo dojít nejpozději do dnešního poledne. Dispečerské řízení soustavy probíhá standardně, pro přenos elektřiny v oblasti jsou využita čtyři další přeshraniční vedení.

Do oblasti již v ranních hodinách najela těžká technika, z důvodu bezpečnosti se nejprve začalo pracovat na ukotvení okolních stožárů. „Prioritou ČEPS je nyní co nejrychleji odstranit spadlé vodiče z dálnice D2, aby mohla být co nejdříve zprůjezdněna. Současně řešíme i optimální možnosti opětovného zprovoznění linky, včetně varianty výstavby náhradní přenosové trasy. Ta by si vyžádala zhruba dva až tři týdny. Opětovné uvedení linky do provozu v plném rozsahu očekáváme v rozmezí několika měsíců,“ říká Hana Klímová, tisková mluvčí ČEPS, a.s.

„Z pohledu dispečerského řízení a bezpečného přenosu elektrické energie přes přenosovou soustavu nemá odstavení přeshraniční linky V497 vliv na bezpečný a spolehlivý provoz. V dané oblasti máme k dispozici další dvě linky 400 kV a dvě linky 220 kV,“ dodává Miroslav Šula, ředitel sekce Dispečerské řízení společnosti ČEPS.


+ Doplněno +

UPDATE: Odklízení spadlých vodičů z D2 u Břeclavi komplikuje špatná dopravní situace. Práce se posunou zhruba o dvě až tři hodiny.

25. 6. 2021

Odklízení vodičů z dálnice D2 u Břeclavi, které spadly dnes v noci po zhroucení osmi stožárů přeshraničního vedení V497 vlivem tornáda, se o několik hodin prodlouží. Důvodem je složitá dopravní situace v oblasti, která komplikuje přepravu potřebné techniky na místě.

Energetici na odklízení spadlých vodičů intenzivně pracují již od dnešních časných ranních hodin, kdy z bezpečnostních důvodů začali kotvit okolní stožáry. „Odklizení spadlých lan vedení a opětovné zprůjezdnění dálnice D2 u Břeclavi je naší jednoznačnou prioritou. Oproti původnímu předpokladu dokončení prací do dnešního poledne se však zásah na místě protáhne zhruba o dvě až tři hodiny. Důvodem je extrémně složitá dopravní situace v lokalitě, která komplikuje přejezdy techniky na místě, říká tisková mluvčí společnosti ČEPS Hana Klímová.

K pádu vodičů na dálnici D2 u Břeclavi došlo poté, co se vlivem tornáda zhroutilo osm stožárů přeshraničního vedení 400 kV s označením V497. Bezpečný provoz přenosové soustavy však odstavení linky neovlivní, ČEPS má v oblasti k dispozici další dvě vedení 400 kV a dvě vedení 220 kV. Soustava je i nadále provozována ve standardním režimu, bezpečně a spolehlivě.


ČEPS dokončila odklízení spadlých vodičů z D2, provoz na dálnici byl obnoven

25. 6. 2021

Provozovatel přenosové soustavy dokončil odklízení vodičů z dálnice D2 u Břeclavi, které spadly dnes v noci po zhroucení osmi stožárů přeshraničního vedení V497 vlivem extrémních meteorologických podmínek. Provoz na dálnici byl obnoven.

Spadlá lana vedení V497 byla z dálnice D2 u Břeclavi odklizena krátce pro 13 hodině. Energetici na řešení situace intenzivně pracovali od časného rána, kdy těžká technika na místě zahájila kotvení okolních stožárů. Následně technici začali pracovat na odklízení spadlých vodičů.

Podle tiskové mluvčí ČEPS Hany Klímové společnost nyní řeší možnosti zprovoznění vedení V497 včetně varianty výstavby náhradní přenosové trasy. Ta by si vyžádala zhruba dva až tři týdny. Opětovné uvedení linky do provozu v plném rozsahu očekává provozovatel přenosové soustavy v rozmezí několika měsíců. Bezpečný provoz přenosové soustavy dočasné odstavení linky V497 neohrozí. V lokalitě jsou k dispozici další dvě vedení 400 kV a 220 kV.

Zdroj: ceps.cz ►, 25. 6. 2021