Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Výroba elektřiny v letních dnech v roce 2021

Pro zajímavost stojí za to podívat se na výrobu elektřiny podle druhů paliv v létě a to jak 7. 8. 2021 tak i v týdnu od 28.7. do 7. 8. 2021. Výsledek pro OZE je zatím jen marginální. Pouze v 7. 8. 2021 ve 14,00 h OZE dosáhly max. 25 % z celkové okamžité výroby elektřiny. Ještě výmluvnější je pak i týden od 28. 7. 2021 do 7. 8. 2021.


Poznámka:
Oba grafy ukazují, že cesta k náhradě uhlí a eventuelně i jádra v ČR je jen stěží představitelná.

Ing. Jan Bouška (SPVEZ)