Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

ČEZ zvýšil výrobu ve vodních elektrárnách o 68 %

Díky produkci vodních zdrojů se nemuselo spálit 528 tisíc tun uhlí a vypustit tak do ovzduší 495 tisíc tun CO2. Právě takové dopady by si vyžádala výroba stejného množství energie v klasických elektrárnách. Pokračují i modernizace a zvyšování účinnosti vodních elektráren, které pomáhají šetřit vodu. V příštích letech ČEZ připravuje solární parky o výkonu tisíců MW.

Vodní elektrárny (bez přečerpávacích elektráren) provozované Skupinou ČEZ v České republice vyrobily za letošní 1. pololetí 684 GWh elektřiny. Meziroční růst táhly především velké vodní elektrárny. Objem energie z těchto „zelených“ zdrojů pokryje pololetní spotřebu 390 tisíc českých domácností.

Vodní elektrárny ČEZ za prvních šest měsíců loňského roku vyprodukovaly 406 GWh ekologické elektřiny. Ekologické výrobě elektřiny z vody letos nahrávaly také příznivé přírodní podmínky, první pololetí bylo srážkově nad dlouhodobým průměrem. Všechny tyto bezemisní zdroje spolehlivě fungují také díky kvalitní údržbě, včasné detekci závad a špičkové předpovědi počasí.

„Vedle zvyšování efektivity výroby ve stávajících bezemisních elektrárnách chceme v příštích letech postavit nové obnovitelné zdroje o celkovém výkonu 6 GW, a přispět tak k plnění klimatických cílů České republiky. Prim budou hrát solární parky v průmyslových areálech nebo na rekultivacích, které přispějí k nahrazení končících uhelných elektráren. Fotovoltaické panely jsou dnes více než dvakrát levnější a téměř dvojnásobně efektivnější než před deseti lety. Pokračujeme také ve zvyšování účinnosti a ekologizaci vodních elektráren,“ říká Jan Kalina, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika.

Top 10 vodních elektráren ČEZ

Elektrárna Výroba v 1. pololetí 2021
[MWh]
Orlík (velká vodní) 170 077
Slapy (velká vodní) 150 952
Lipno I (velká vodní) 60 726
Střekov (velká vodní) 54 628
Štěchovice I (velká vodní) 44 698
Kamýk (velká vodní) 35 143
Vrané n/Vlt. (velká vodní) 32 145
Vydra (malá vodní) 17 268
Hněvkovice (malá vodní) 11 784
Práčov (malá vodní) 8 918

Cíle stanovené v nové strategii bezemisní budoucnosti už ČEZ začal plnit. První velká solární elektrárna vznikla ve vnějším areálu jaderné elektrárny Dukovany na speciálně upravených střechách nových parkovacích stání. Díky oboustranným panelům zužitkuje i sluneční světlo odrážející se od zaparkovaných vozů. Dosud největší český fotovoltaický zdroj tohoto typu díky svému výkonu 820 kWp pokryje roční spotřebu téměř tří stovek domácností.

Vedle aktivit v solární energetice jsou modernizovány a ekologizovány provozy vodních elektráren. Díky omlazovací kúře, která si dosud vyžádala více než 3 miliardy korun, ČEZ navýšil účinnost vybraných soustrojí elektráren až o cca 5 %. Téměř nové hydrocentrály dokážou vyrobit stejné množství elektřiny z menšího objemu stále cennější vody.

Stručně:

  • v uplynulých 15 letech prošlo komplexní modernizací 38 soustrojí 22 vodních elektráren ČEZ! Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1 425 MW, tj. zhruba ¾ výkonu jaderné elektrárny Dukovany.
  • modernizace provozu obou soustrojí elektrárny na jihočeském moři – Lipně – v letech 2012-17 zajistila navýšení účinnosti o cca 4 % a zvýšení roční výroby až o 8 milionů kWh elektřiny. Lipno tak dá elektřinu dalším dvěma tisícovkám jihočeských domácností.
Zdroj: cez.cz ►, Martin Schreier , mluvčí ČEZ , 23. 8. 2021